Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eserinde Mevleviler ve Mevlevilik kültürü – Cemal Kurnaz

A+
A-

Ahmet Talat Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklopedik eserinde Mevleviler ve Mevlevilik kültürü

Cemal Kurnaz 

1. Ahmet Talat Onay

Ahmet Talat Onay (1885- 1956), şair, yazar, gazeteci, edebiyat araştırmacısı, eğitimci, idareci ve politikacı olarak hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş çok yönlü bir şahsiyettir. Özellikle, örneklerden yola çıkarak halk edebiyatının kurallarını sistemleştirmeyi deneyen ilk araştırmacı olarak önem taşımaktadır. Darülfüm1n’daki hocaları Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Velet Çelebi İzbudak, Necip Asım ve Hamdullah Subhi Tanrıöver gibi tanınmış simaların etkisiyle o yıllarda revaçta olan Türkçülük fikrini benimsemiş, Milli Mücadele’den başlayarak hayatının sonuna kadar bu düşünceyle milletinin hizmetinde bulunmuştur. Onun eserleri arasında yer alan Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, Türk Şiirlerinin Vezni önemli çalışmalardır (Kurnaz 1999).

2. Eserin haz1rlanmasında katk1s1 olan mevleviler

Ahmet Talat Onayin Eski Turk Edebiyatinda Mazmunlar Ve Izahi Isimli Ansiklopedik Eserinde Mevleviler Ve Mevlevilik Kulturu Cemal Kurnaz

ETİKETLER: