Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM

MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM

EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM

BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM

BEN YAŞADIKÇA KUR'AN'IN BENDESİYİM

BEN, HZ. MUHAMMED MUSTAFA'NIN YOLUNUN TOZUYUM

BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE

ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hz. Mevlâna Muhammed Celâl-ed-Dīn Rûmî (k.s.)

@SemazenNet

SEMAZEN YAYIN GRUBU

Semazen EnglishSemazen AkademikMutribanSemazen VideoSemazen E- KartSemazen Nota ArşiviSemazen Radyo

Mevlâna MüzesiAsitane DergisiSemazen ÇocukMevlana KitaplığıSemazen Yahoo GrupSemazen Toolbar

Şefik Can Dede anılacak...
Şefik Can Dedemiz Üçler hamuşanındaki kabri başında Hz. Mevlâna bendeleri ve sevenlerinin dualarıyla yâd edilecektir.
Sohbet
H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 13 ve 27 Ocak 2019 Pazar günü, Mesnevî Sohbeti gerçekleştirecek.
745. Vuslat Ses Kayıtları
Hz.Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü, Mesnevi-Tasavvuf sohbetlerini, Taksimleri ve Aşr-ı Şerifleri online olarak dinleyebilirsiniz.
Şeb-i Arus - Video
745. Şeb-i Arus – Acembûselik Mevlevî Âyin-i Şerifi – 17 Aralık 2018 video
Vakt-i Şerif Hayrola...
Şeb-i Arus Hz. Mevlâna'yı sevenlere, Mevlevilere, muhibbilerine ve gönül dostlarına kutlu olsun.
Selçuk Üniversitesi 745. Vusla...
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü 7-17 Aralık 2018 tarihleri arasında bir dizi program düzenleyecek.
745. Vuslat Yıldönümü
Hz. Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, bu yıl 07-17 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Mevlid-i Nebi
Sevgili Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin 1447. senesi "Mevlid-i Nebi", bize, çevremize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin dileriz."
Konferansa Davet
Mim Kemal Öke 13 Aralık'ta "Hz. Mevlâna'nın Eserlerinde Muhabbetullah" konulu konferans verecek.
"Maârif" Yayınlandı.
Hz. Mevlâna'nın babası, Sultan'ül Ulemâ Bahâeddin Veled'in büyük eseri "Maârif" Rumi yayınlarından yayınlandı.
Kurban, Allah'a Yakınlıktır...
Hac ve Kurban Bayramınızı tebrik eder, Size, Ailenize, Milletimize ve tüm insanlığa iyilik ve barış için vesile olmasını dileriz.
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun
Kadir Gecenizi tebrik eder. Yüce Yaratıcımızdan bu mübarek günlerin ve bu gecenin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Eylül

4 Eylül 1888 İzmir Mevlevîhanesi’nin kurucu şeyhi Hacı Hafız Akif Dede Hakk’a yürümüştür.

4 Eylül 1913 Yenîkapı Mevlevîhanesi tekrar küçük bir yangın geçirmiş ve tamiratı hemen yapılmıştır.

7 Eylül 1910 / Ramazan 1328 Niğde Mevlevîhanesi veya daha sonraki ismiyle Kemal Ümmî Mevlevî Dergâhı şeyhlerinden Mehmet Nûri Dede'nin vefatıyla Hüsâmeddin Dede tekkenişinliğe tayin olmuşlardır.

9 Eylül 1902 Rumi / 23 Zilhicce 1303 Aydın Güzelhisar Mevlevîhanesi Şeyhi Süleyman Şemsi Dede Hakk’a yürüdü. Dergâhın haziresindeki türbede medfûndurlar.

9 Eylül 1961’de Yenîkapı Mevlevîhanesi Semâhane hünkar mahfilinin altında çıkan bir yangın sonucu Semâhane, şerbethane ve türbesi tamamıyla yanmıştır. Geriye Mevlevîhane’nin (Semâhanenin) temelleri, çevresindeki hamuşan, kütüphane, iki giriş kapısı, muvakkithane ve bahçe duvarları kalmıştır.

10 Eylül 1996 Muhayyersünbüle Mevlevî Âyin-i Şerîf bestekârı mûsikîşinas üstad Hafız Bekir Sıdkı Sezgin Hakk’a yürümüştür. Kadıköy, Sahrayı Cedit Mezarlığında medfûndurlar.

11 Eylül 1851/ 15 Zilkaade 1267 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Ermenek şeyhi-zâde Eş-şeyh Es-Seyyîd Mehmed Kadrî Dede Efendi Hakk’a yürümüştür.

11 Eylul 1869/4 Cemaziyelâhir 1286 Mevlâna dergâhında aşçıbaşı Emir Hasan Dede’nin oğlu , aşçıbaşı ve tarikatçi Nesib Dede Hakk’a yürümüştür. Hadikat-al-Arvah’ta medfûndurlar.

11 Eylül 1926 Eylül 1926 tarihinde Dergâhın "Âsâr-ı Âtîka Müzesi" ne dönüştürülmesine karar verilmiş, bu tarihte de Maarif Müfettişlerinden Hamit Zübeyr Bey ile Maarif , Evkaf ve Polis Müdüriyetleri tarafından tayin edilen zevat ve müze müdürü ile muhafaza müdürü huzurunda kapılar açılarak Dergâh eşyası teslim alınmıştır.

12 Eylül 1871/ 26 Cemâziyelâhir 1288 Tarîkat-ı Mevlevîyye’ye müntesib muhibbândan şair Mehmed Şefik Efendi Hanya’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

12 Eylül 1907 (1323) Şeyh Abdülvahid Çelebi Efendi Meram’daki köşkte rahatsızlanmış, Perşembe sabahı techiz ve tekfin edilip sabahleyin üçte büyük bir cemaatla Meram’dan kaldırılmıştır. Öğle namazından sonra cenaze namazı kılınıp Huzur-u Pîr’e sırlanmıştır.

13 Eylül 1877 / 5 Ramazan 1294 Mehmet Tahir Olgun (Tahir’ül Mevlevî Hazretleri) Perşembe günü Istanbul Aksaray Molla Gürani Mahallesinde tevellüd etmişlerdir.

14 Eylül 1322 Edirne Mevlevîhanesi dervişlerinden Mesnevîhân Şumnulu Halid Efendi Hakk’a yürümüştür.

14 Eylül 1885 Zekâi Dede Efendi’nin Suznâk Âyin-i şerifleri Yenîkapı Mevlevîhanesi’nde ilk kez icrâ edilmiştir.

14 Eylül 2003Hafız, mûsikîşinas, yazar Dr. Ali Kemal Belviranlı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Konya Hacıfettah kabristanındaki istirahatgahında medfûndurlar.

15 Eylül 1911/ 21 Ramazan 1329 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

17 Eylül 2005- Gelibolu Mevlevîhanesi 1994’te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış, onarıma başlanılmış ve bu tarihte resmen ziyarete açılmıştır.

21.Eylül 1973 Neyzen Burhanettin Ökte Hakk’ın rahmetine kavuştu.

21 Eylül 1965 Hz. Mevlâna soyundan, Nakıboğlu Camii İmam ve Hatibi, Mevlevî Alayı İmamı, Hacı Mehmet Yümni Varol Hakk’ın rahmetine kavuştu.

22 Eylül 1931 Şeyh Fevzi Dede’nin torunu Kıbrıslı Şeyh Celaleddin Efendi Hakk’a yürümüştür. Lefkoşe Mevlevî tekkesi türbesinde sırlanmıştır.

25 Eylül 1918 Şeyh Celâlettin Çelebi Hakk’a yürümüş ve Afyon Mevlevîhânesine sırlanmıştır.

27 Eylül 1867 tarihindeki fermanla Cemalettin Efendi Samsun Mevlevîhanesine şeyh olarak atanmıştır.

27 Eylül 1974 Hazreti Mevlâna evladından, Tıp tarihi, Selçuklu ve Hz. Mevlâna araştırmaları ile tanınmış emektâr Prof Dr. Nâfız Uzluk Hakk’a yürümüştür. Üçler Mezarlığına sırlanmıştır.

30 Eylül 1207/ 6 Rebiülevvel 604 Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî bu cihana teşrif ettiler.

H.1155/M. 1742Yenîkapı Mevlevîhanesinde aşçıbaşılığına yükselmiş olan Seyyid Ahmedü"l-Mevlevî-Seyyid Ahmet Dede Receb ayının (Eylül) bir Cuma günü Regâib gecesinde tevellüd etmişlerdir.

Eylül 1909/ 1327 Edirne Mevlevîhane’nin Semâhâne kısmı tamir edilerek yenilenmiştir.

Hatırlatmalarınız için info@semazen.net

Kitap ve CD Tanıtımı
Tasavvufa Giriş
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayanlara...
Günün Ayeti

“ Şüphesiz ki (emrettiğim) bu yol, Ben’im dosdoğru yolumdur. O halde ona tâbî olun. Başka yollara sapmayın, yoksa (bu hareketiniz) sizi Allâh’ın yolundan koparıp uzaklaştırır. İşte Allâh, gerçek takvâya erişebilmeniz için size bunları emretti.”

En’âm Suresi: 153
Günün Hadisi

“ İşin başı takvadır, Allâh’tan korkmaktır. Din de doğruluktadır. Her iki dünyada da kurtuluş ancak bunlarla olur. Bilmez misin, hayvan otla, samanla semirir; insan ise izzetle, şerefle semirir.”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (İbn-i Mâce, Tahâret, 4)
Günün Sözü

“ Doğru kişilerin yemin etmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların iyiyi kötüden ayırdeden, aydın iki gözü vardır. Verilmiş sözü, yemini, andı bozmak ahmaklıktan ileri gelir. Yemininde durmak, vefa göstermek temiz kişinin, müttakî olanın işidir.”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Allah'ım, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle, Ey Rabbim! Girişeceğimiz her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemizi, bırakacağımız her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamızı sağla ve bize katından destekleyici bir güç bahşet! Âmin ya Rabbe'l-âlemin.

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
DÖŞEMENİN ALTINDAN KONUŞMAK
M. Faik Özdengül
Ölümsüzlük ağacı nedir?
İsmail Güleç
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
Yakup Şafak
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
SEYYİD-İ SIRDAN
Muhsin İlyas Subaşı
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt
Mevlevî Hatıraları
Tarihten Bir Yaprak

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0266 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya