MEVLEVÎNAME KİTABIMIZDAN İNTİHALLERLE DOLU BİR YÜKSEK LİSANS TEZİ

A+
A-

MEVLEVÎNAME KİTABIMIZDAN İNTİHALLERLE DOLU BİR YÜKSEK LİSANS TEZİ

Dr. Rıza DURU

2012 yılında ilk baskısı gerçekleşen kitabımız Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik1’te, Mevlevîlik tarihinin yazı ve tasvire dayanan ilk elden Batılı kaynaklarını derlemeyi, onları sistematik bir değerlendirmeye tabi tutmayı amaçlamıştık. Bir bibliyografya araştırmasının2 temeline oturan Mevlevîname, Batılı seyahatnamelerinde Mevlevîlik kavramının ele alındığı kaynakları listelemenin çok ötesine geçen bir çalışma olmuştu. 350 yılı kapsayan süreçte, 10 dilde ve 500’den fazla seyahatnamenin tarafımızdan Türkçeye çevrilmiş metinleri ve Mevlevîlikle ilgili yüzlerce tasviri kaynaklarıyla barındıran kitapta, bu metin ve tasvirleri yaklaşık 200 ansiklopedik boy sayfaya yayılan bir meta-analizle de değerlendirmiştik3. Bu özellikleriyle, Mevlevîname, ‘kaynakların kaynağı’ olarak görülmüş, geçen yıllar içinde kendisinden yararlanılmıştır.

2016 yılında yayımladığımız Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler başlıklı müstakil makalemiz ise, Mevlevîname’deki meta-analizimizin, 27 küçük kitap sayfasına sığdırılmış bir özeti mahiyetindedir. Bu makalemizin başta “Tasvirler” ve “Tasvirlerde Mevlevîlik, Onların Mevlevîlik Tarihine Katkıları” başlıklı bölümlerinde olmak üzere, Mevlevîname’de bulunmayan yeni değerlendirmeler de yer almıştır.4 Bu makalemizden de geçen yıllar içinde yararlanılmıştır.

Mevlevîname kitabımızı ve Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler makalemizi Kaynakça’sında göstermek suretiyle kendilerinden yararlandığını belirtmiş olan yayınlardan birisi de bir yüksek lisans tezidir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anabilim Dalı Resim Bilim Dalı’nda yaptırılan bu yüksek lisans tezi Ayşegül Sutekin’e aittir. 119 sayfalık tezin adı Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması’dır. Konya’da 2019 yılında kabul edilen bu tezin danışmanı Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert’tir. Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu’nda imzası olan üyeler şunlardır: Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert, Dr. Öğr. Ü. Ahmet Türe, Dr. Öğr. Ü. Hülya Karoğlu.5

Tez’in “ii” numaralı sayfasındaki Bilimsel Etik Sayfası’nda yer alan aşağıdaki beyanın altında Tez sahibi Ayşegül Sutekin’in ıslak imzası görülmektedir:

Bu tezin hazırlanmasında bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.

İmzalanmış böyle bir beyanla sunulan 2019 tarihli bu tezde, ilk baskısı 2012 yılında yapılan Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik kitabımızdan atıf vermeden yararlanılmış; eserimizden, kelime ve cümle yapıları değiştirilerek kopyalamalar yani intihaller yapılmıştır. Tez’de, imzalanmış etik beyanında yer alan “bilimsel etik”, “etik davranış”, “başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf ” ilkelerine riayet edilmediği görülmektedir.

https://independent.academia.edu/RIZADURU adresinde 06.11.2022 tarihinde yayınlanmıştır.


1 Rıza DURU, Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik (Necip Fazıl Duru’nun “Mevlânâ ve Mevlevîlik Bilgisi” Başlıklı Bölümüyle), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 1. bs.: Konya, 2012; 2. bs.: İstanbul, 2015. Kitap, PDF formatında iki kısım olarak şu adresten indirilebilir: https://independent.academia.edu/RIZADURU

2 Dr. Rıza DURU, Mevlevîlik ve Mevlevîhanelerden Söz Eden Batılı Seyahatnameleri Bibliyografyası, “Mevlânâ Araştırmaları-2”, Ed. Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Akçağ, 2008, ss. 183-210. Yayını öncesinde bazı ekleme ve değişiklikler yapılarak, 01.02.2020 tarihinde https://independent.academia.edu/RIZADURU adresinde de yayımlanmıştır.

3 DURU, Mevlevîname, ss. 37-228.

4 Rıza DURU, Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler, “Seyahatnamelerde Konya, Ed. Ahmet ÇAYCI, Konya Büyükşehir Belediyesi: Konya, 2016” içinde, ss. 313-361. Bu makale, değişikliklerle, 01.02.2020 tarihinde https://independent.academia.edu/RIZADURU adresinde de yayımlanmıştır.

 

Mevleviname Kitabimizdan Intihallerle Dolu Bir Yuksek Lisans Tezi

 

ETİKETLER: