Mevlevi Evrâd-ı Şerifesi

23.11.2019
376
A+
A-
Mevlevi Evrâd-ı Şerifesi

Mevlevi Evrâd-ı Şerifesi

Yazar: Hafız Hüseyin Top

Yayınevi: Uluslararası Mevlana Vakfı

 

HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN MÜBAREK DUALARI

(Mevlevi Evrâd-ı Şerifesi)

Kur’an Harfleri ile Metin

Günümüz Harfleri ile Metin

Duaların Meali Şerifi

 

Hazırlayanlar

Hz. Mevlânâ’nın 21 nci kuşaktan torunu Celâleddin M.Bakır Çelebi

 

Bendegân-ı Mevleviyye’den Hacı Hafız Hüseyin Top

 

ÖNSÖZ

Muhterem Okurlar,

Bir Mevlevi Tekke’sinde doğmuş, 67 seneyi aşan ömrü boyunca Hz. Mevlânâ potasında kaynamış ama hâlâ pişmemiş, ham kalmış, Allah’a (C.C.) ve O’nun Rasûlü’ne âşık bir kulum. Kendisini Dini Mübiyn-i İslâm’a, Hz. Mevlânâ’ya ve O’nun yoluna adamış bir kul olarak kat’iyyetle ifâde edebilirim ki Allah’ı (C.C.) O’nun Rasûlü’nü ve Kitabını tanımayan, kesinlikle Hz. Mevlânâ’yı tanıyamaz. Çünkü Hz. Mevlânâ’nın sözleri Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiridir; Peygamberimizin ehâdîs-i şerîfesidir. Hepsi de insanların birbirini sevmesini, birlik, beraberlik, sulh ve selâmet içerisinde yaşamalarını emir ve tavsiye etmektedir.

Hz. Mevlânâ’nın yolu Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ve Kur’ân-ı Kerîm’in yoludur. Cenâb-ı Mevlânâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’den naklettiği bir âyet-i Kerîme’de şöyle buyurulur:

“Bismillâhirrahmânirrahıym; Kul hâzihi sebiyliy ed’û ilallâhi âlâ basıyratin ene ve mennittebeaniy ve subhânallâhi ve mâ ene minelmüşrikiyn.”

Onlara de ki: İşte benim yolum budur, ben basiret üzere Allah’a da’vet ediyorum, bana tâbi’ olanlar da basiret ile da’vet ederler. Allah her şeyden tamamiyle münezzehtir, ben şerik koşanlardan değilim. (Süre-i YÛSUF 12 / âyet; 108)

Hz. Mevlânâ, Kur’ân-ı Kerîm’den aldığı bu neş’eyle devam ediyor; Divân’ı Kebîr ‘den :

“Başımı koyduğum her yerde,

altı yönde ve ötesinde ibâdet edilen O’dur.

Bağ, bahçe, gül, bülbül, semâ, sevgili hep birer bahanedir,

Maksûd olan hep O’dur. ”

“Can tende var oldukça, kulum Kurân’a.

Yol toprağıyım, Peygamber-i Zişân’a.

Hakkımda bunun zıddına söz etse bin,

Vay bu söze, vay böyle diyen insâna…”

Hz. Mevlânâ, inanmış, inancını yaşamış Hakk’da fâni olmuş bir büyük velîdir. O’nun her hâli dua ve niyaz hâlidir. Hz. Mevlânâ’yı sevenler, O’nun yolunda ve neş’esinde olanlar da O’nun mübarek dualarını asırlardır okuyagelmişler ve dillerine vird edinmişlerdir.

Hz. Mevlânâ’nın mübarek dualarına MEVLEVİ EVRAD-I ŞERÎFE’si denilmektedir.

Aslı, Kur’ân-ı Kerim harfleri ile yazılan ve Arapça olan bu duaların, Kuran harfleri, günümüz harfleri ve tercümesi ile birlikte bir kitap hâline getirilmesi en büyük gayem ve dileğim idi.

En mükemmelinin yapılması hususundaki titizliğim bu kitabın basılmasını bugüne kadar geciktirdi.

Birgün, bir eserini okurken Hz.Mevlânâ’nın: “Hafız olan Canlı Kur’ân’dır.” ifadesi ile karşılaştım.

Bunu ma’nevî bir işaret kabul ederek kitabın hazırlanmasını Hz.Mevlânâ bendelerinden olan Hacı Hafız Hüseyin Top’tan rica ettim. O’ da dikkat ve itinâ ile bu eseri gönlümce hazırladı ve bu kitap istediğim tarzda meydâna gelmiş oldu.

Kendisine ve bu eserin meydana gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, inananlara faydalı ve hayırlı olmasını Cenâb-ı Hakk’dan niyaz ederim.

Allah’ın rızâsına, Rasülü’nün Şefaatine, Hz. Mevlânâ’nvn yüce himmetlerine iltica ederim.

Allah Teâlâ dua hakkında şöyle buyurur: “Üd’uuniy estecib leküm.” “Bana dua edin, kabul edeyim. ” (Mü’min Sûresi 40 / âyet 60)

Not. Bu eser Çelebi Ailesi’nin isteği ile gerçekleşmiş olup, Mevlevi âdâb ve erkânının başlangıcını teşkil etmektedir.

Hz. Mevlânâ’nın 21 nci kuşaktan torunu

Celâleddin M. Bakır Çelebi