Maarif; Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled

Maarif; Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled

Maarif (Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled)

Doç. Dr. Şadi Aydın,
Doç. Dr. Elvir Musiç

RUMİ YAYINLARI

Tasavvuf tarihi ve özellikler Mevlevîlik tarihi ve düşüncesinin en önemli kaynaklarından birisi olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin babası Bahâeddin Veled Hazretlerinin mühim eseri “Maârif” sekiz asır önce Farsça olarak kaleme alınmıştır. Eser hem tasavvuf tarihinin hem de Mevlevilik düşüncesinin kıymetli halkalarından birisini teşkil etmektedir.