HAMİD VEHBİ’NİN KALEMİNDEN MEVLANA – Mustafa Balcı

A+
A-

HAMİD VEHBİ’NİN KALEMİNDEN MEVLANA

Mustafa Balcı

Mevlana şair, düşünür ve mutasavvıf olarak Türk kültür, sanat ve düşünce tarihinde derin izler bırakmış büyük bir bilge kişidir. Şiirlerini Farsça yazmış olması Türkler için uzun zaman bir mesele olarak görülmemiş ve yaklaşık 7 asırlık bir zaman zaıfında oluşan Osmanlı sanatında ve düşüncesinde derin tesirler bırakmış, İslam dininin yorumlanıp yaşanmasında da onun tavır ve yaklaşımları etkili olmuştur.

Mevlana bu büyük ve çok yönlü etkisi ile tarih içinde birçok değişik araştırmaya konu olmuştur. Biz bu çalışmada Osmanlı döneminde yayımlanmış olan Meşahir-i İslam  adlı eserdeki Hamid Vehbi’nin yazmış olduğu Celaleddin-i Rumi adlı yazıyı değerlendirip Latin harflerine aktaracağız.

Hamid Vehbinin Kaleminden Mevlana Mustafa Balci

ETİKETLER: