GELENEK VE GÜNÜMÜZDEKi SEMA PRATiKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ – Hülya UZUN

A+
A-

GELENEK VE GÜNÜMÜZDEKİ SEMA PRATİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Hülya UZUN

ÖZET

Mevlevilik tarikatında önemli bir zikir olarak kendini gösteren sema, insanlar üzerindeki etkisini günümüzde de sürdürmektedir. Hz. Mevlana’nın Şems’ten sonra semaya başladığı ve belirli kurallara bağlı kalmaksızın sema yaptığı yazılı kaynaklardan tespit edilmektedir. Hz. Mevlana’nın torunlarından Pir Adil Çelebi tarafından sistematize edilmiş olan sema mukabelesi, halen değişim ve dönüşümlere rağmen varlığını sürdürmektedir. Hz. Mevlana’nın yedinci nesil torunu olan ve Afyonkarahisar’da yaşayan Sultan Divani de, 16. yüzyıla ait risalesinde semanın bugünkü şeklini ortaya koymuş ve bu tarihten sonra, sema törenleri semahanelerde yapılmuş, Devr-i Veled, 4 selam! hatt-ı istiva ve postun öneminin ortaya çıkmasıyla birlikte, sema mukabelesinden sonra icra: edilen Garipler Seması, Niyaz ayini gibi icralar uygulanmaya başlanmıştır.

Gelenek Ve Gunumuzdeki Sema Pratiklerinin Karsilastirmali Analizi Hulya Uzun

 

ETİKETLER: