H. Nur Artıran

Hayat Nur Artıran

nurartiran@superonline.com

H. Nur Artıran, öğrenimini tekstil üzerine tamamlayarak uluslararası firmalarda yönetici olarak çalıştı.

Çocukluğundan beri bazı sufi üstatların özel derslerine devam etti. İlk tasavvufi eğitimini 1983 yılında Niyazi-i Misri Divanı üzerine yaptı.

“Sertârik Mesnevîhân” Şefik Can’ın (1909-2005) uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.
Cevahir-i Mesneviyye, Mesnevî’den Hikâyeler, Okullar için Mesnevi’den Seçmeler ve Mevlânâ’nın Rubailerinden Seçmeler adlı kitapları yayına hazırladı.

Mesnevi sohbetlerinden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli kitabı 2011’de, Aşk Terk Etmez ise 2014’te yayımlandı.
Yurtiçinde ve yurt dişinda birçok konferanslar verdi. Radyo, televizyon programlarına katıldı.

Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, çeşitli makale ve yazılar yayımlandı.

Dünya Engelliler Birliği, Uluslararası Mevlana Vakfi ve merkezi Hollanda’da bulunun Uluslararası Sufi Konseyi üyesi olan H. Nur Artıran halen “Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği” başkanı olarak yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarna devam etmektedir.

Yazıları