Beyâtî Âyîn-i Şerîfi Güftesi İle Açıklamalı Türkçe İfâdesi