AFGANİSTAN -BELH KASABASINDAKİ MUHAMMED BAHAEDDİN VELED MEDRESESİ KAZISI – Mehmet Akif Işık

A+
A-

AFGANİSTAN -BELH KASABASINDAKİ MUHAMMED BAHAEDDİN VELED MEDRESESİ KAZISI

Mehmet Akif Işık

Mevlana Celaleddin’i Rumi 1207 yılında Afganistan’ın Belh kasabasında doğdu. Babası, Sultanü’l-Ulema “Bilginler Sultam” ünvam ile anılan, Belh’in ileri gelenlerinden sevilen ve sayılan bir kişi olan Bahaeddin Veled, annesi de Belh Emiri Rükneddin’ in kızı Mümine Hatun’ dur.

Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled, Belh kasabasında bulunan medresede müderris olarak görev yapmaktaydı. Bölgede, sözüne güvenilen, sevilen ve sayılan bir kişi olması nedeniyle art niyetli bazı kişilerin şimşeklerini üzerine çekmiş ve varlığından rahatsız olan bu kişiler onu farklı bir şekilde hükümdara anlatmaya çalışarak makamda gözü olduğunu ima . etmeye çalışmışlardı. Her ne kadar hükümdar bu söylenenlere itibar etmese de; Bahaeddin Veled bu durumdan rahatsız olmuş, herhangi bir :fitne ve kargaşaya neden olmamak için ve aynı zamanda yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle de ailesiyle birlikte Belh’ten ayrılmıştır.

Afganistan Belh Kasabasindaki Muhammed Bahaeddin Veled Medresesi Kazisi Mehmet Akif Isik

ETİKETLER: