Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler



 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Mevlevî Hatıraları
16 Mayıs 2018 00:07

Mevlevî Hatıraları

Refi’ Cevad Ulunay

16.12.1967

     Mevlevîlik her şeyden evvel bir zerafet mektebidir, şimdi mevcut olmayan tekkelerden kuvvetli şairler, büyük musikişinaslar, kendilerine isim yapmış hattatlar, tezhipçiler, minyatürcüler yetişmiştir. San’at bakımından hiçbir tarikat Mevlevîlikle boy ölçüşemez.

     Vaktiyle Konya dergâhında Hafız-ı Kûtüb bir Âsım Dede vardı ki, ne zaman hücresine gidilse biraz şiirden, edebiyattan bahsettikten sonra:

     -Fakir, size bir hâtıra takdim edeyim.

der, hemen bir âhâdi kağıt üzerine talik yazı ile “Ya Hazreti Mevlânâ” yazar verirdi. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, her hafta mukabeleye gider ve bütün selâmlarda sema’ ederdi.

     Her hücre böyle münevver adamlarla dolu idi.

     Fransa’nın en mâruf muharrirlerinden ve Fransa Akademisi âzasından “Moris Barrés” Mevlânâ’yı ziyaret etmek üzere Konya’ya geldiği zaman türbede ihtiyar bir dede ile görüşür, mistik felsefî hakkında o kadar güzel fikirler işitir ki, nihayet muhatabına sorar:

     -Siz burada ne vazife ile bulunuyorsunuz?

İhtiyar dede mütevazi bir eda ile cevap verir:

     -Efendim, ben burada süpürgeciyim. Türbenin temiz tutulmasıyla mükellefim.

Moris Barrés kitabında şöyle söylüyor:

     “Bir süpürgeci mistik ilimde böyle olursa, ya asıl şeyh olan Çelebi Efendi ne olmalıdır?”

O esnada Postnîşin merhûm Veled Çelebi idi ve bu, ziyaretçiyi her cihetten tatmin etmiş bulunuyordu.

*

     Bir kaç sene evveline kadar, bir hücrede en son Dede olarak Ankara’lı bir Mehmet Dede Hazretleri vardı ki 70 sene Mevlânâ’nın kapısının eşiğine kendini vakfeylemişti.

     Bir gün huzuruna girdim, zaten Mevlânâ’dan ve Mesnevî’den başka bir şey konuşmazdı. Koca Mesnevî’yi baştan aşağı ezber bildiği halde, yine Mesnevî önünde bulunurdu. Ne mükrim, ne nazik, ne mütevazi bir bende idi. Sözün sırası gelince:

     -Hazreti Pîr karıncasından vazgeçmiyor. derdi.Seneler onun kametini bükmüş, fakat arada rahatsızlandığı zaman yanındakilere:

     -Daha bu sene göçmeyeceğim.

der ve dediği gibi de olurdu. Nihayet kendisine emrihak vâki oldu. Dergâhın yanındaki “Üçler” mezarlığına defnedildi.

Bookmark and Share

 

Bu Yazı 2571 defa okundu.
ÇARIK SEVGİSİ
M. Faik Özdengül
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Hazreti Kahve
İsmail Güleç
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
Yakup Şafak
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
SEYYİD-İ SIRDAN
Muhsin İlyas Subaşı
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0453 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya