Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Semazen Akademik Sayfalar

Semazen sitemiz bünyesinde yer alan Semazen Akademik sayfalara hergün yeni makaleler yüklenmeye devam ediyor.

25 Mayıs 2008

Semazen sitemiz bünyesinde yer alan Semazen Akademik sayfalara hergün yeni makaleler yüklenmeye devam ediyor.

Temin edebildiğimiz Sempozyum, Panel, Konferans dökümanlarının taraması ve tashihleri devam ederken,  temin edemediğimiz yazı ve makaleler için akademisyenlerimizin yardımlarını rica ediyoruz.

Semazen akademik sayfaların Hz. Mevlana ve Mevlevilik konusunda araştırma yapan  herkese çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sitemizde bu makalelerin yayınlanmasına izin veren Akademisyenlere, Üniversitelerimize, Dergilere şükranlarımızı sunuyoruz.

Semazen Akademik Sayfalar>>>

 

SEMAZEN AKADEMİK SAYFALARDA YER ALAN MAKALELER

Aşkî Mustafa Efendi'nin vahdet-nâme'si ve mevlevîlik  - M.Şamil Baş
Kütahya'da bir mevlevî şeyhi: Sakıp Dede  - Mustafa Özçelik
Mevlâna'nın sesi, hakikatin sesi  - Mustafa Celep
Mevlâna'ya göre aşk  - Mehmet Kurtoğlu
Batı'daki Mevlâna  - M. İlyas Subaşı
Mevlâna Hazretleri: Kulluğun Engin Ufku  - M.Said Türkoğlu
Bilgelikname: Fihi Mafih  - Recep Şükrü Güngör
Aşıklara vuslat!  - Alper Çeker
Mesnevî'de Fatalist Alegoriye Örnek Bir Hikâye  - Osman Koca
MEVLÂNÂ'NIN ESERLERİNDE HZ. MUHAMMED (s.a.v.)  - Doç. Dr. Ömer OKUMUŞ
Büyük Mevlevi Şeyhi Kemahlı Hacı İbrahim Hakkı Efendi  - Dr. Faruk TUNCER
HZ. Mevlana ve Misyonu  - Ahmet KURUCAN
Mevlânâ’da Ehl-i Beyt Sevgisi  - Doç. Dr. H. İbrahim Bulut
HZ. PEYGAMBER’İN TARİHTE EMSALİ OLMAYAN DAVRANIŞLARI – II  - İsmail Yakıt
DEVECİ İLE FİLOZOF  - Mehmet Demirci
Mesnevi'deki hikâyelerin kaynakları  - Selçuk Çıkla - Sibel Üst
Mevlâna'da Renksizlik Âlemi Düşüncesi  - Hüseyin Işık
Şairlerde ve şiirlerde Mevlâna  - Mücahit Koca
Bir baba olarak Mevlâna  - Dr. Hasan Güneş
Mevlâna bize tebessüm ediyor!  - Bilal Kemikli
Mesnevinin Fatihası: İlk 18 beyit... ve sembolik dil  - Zafer Acar
Bir dağı izleme yöntemleri  - Said Yavuz
Mirror of Gonul  - Mehmet Demirci
THE OLD MAN’S COMPLAINTS  - Mehmet Demirci
Hakikatin Safası  - Filiz Konca
ALEM DÖNÜYOR  - Ahmet Köseoğlu
MEVLÂN CELÂLEDDÎN-İ RÛMΠ - Ahmet Köseoğlu
Mevlânâ’nın Gönül Dilinden Mûsikî  - Bayram Ali Çetinkaya
“İKİZ RUHLAR”IN KONUŞMA DİLİ SEM  - Bayram Ali Çetinkaya
ŞEMS-MEVLÂNÂ DOSTLUĞU  - Bayram Ali Çetinkaya
Gönül Sahibi Bir Dost  - Ahmet ÖGKE
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “HAR (EŞEK)” METAFORU  - Ahmet ÖGKE
İsmail Ankaravî'nin Mesnevî Şerhi girişinden uyarlama  - Mahmut Kanık
Mevlânâ'yı anlamak  - Hasan GÜNEŞ, Emin AKKAYA , Hüseyin KARACA
Mevlâna'nın Düşünce Dünyasında Hz. Peygamber Sevgisi  - Hasan Almaz
Modern Türk şiirinde Mevlâna etkisi  - Arş. Gör. Halef Nas
Mevlâna'dan ve Mesneviden Yol Almak  - Ali Haydar Haksal
Döne Döne Mevlânâ'ya  - A. Karaismailoğlu
Mevlânâ'da söz ve muhatap  - İbrahim Emiroğlu
Mevlâna'da İbadet ve Ahlâk  - Süleyman Uludağ
Mesnevî'nin kilidi: O insan  - Ahmet Murat
Hz. Mevlâna ve Hakîkatül Hakâyık  - Ali Günvar
MEVLÂNÂ’NIN MECÂLİS-İ SEB‘A’DAKİ SOHBET METODU  - Ahmet ÖGKE
MESNEVÎ ŞERHLERİNDEN ÖRNEKLER  - M. Ali ORAK
TASAVVUFUN MERHALELERİ VE MEVLÂN  - Nureddin TOPÇU
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - Doç. Dr. Ahmet Kazım Ürün
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - Dr- Erdoğan EROL
Mevlâna ve Mevlevîlik  - PROF.DR.HAŞİM KARPUZ
X. Mevlana Kongresi Bildirisi  - Prof. Dr. Çiçek DERMAN
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - Prof. Dr. İsmet KAYAOĞLU
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - Esin Çelebi Bayru
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - Şefik Can
X. Mevlana Kongresi - Açılış Konuşması -  Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
X Mevlana Kongresi - Açılış Konuşması -  Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU
İHTİYARIN ŞİKÂYETİ  - Mehmet Demirci
HZ. PEYGAMBERİ TE’YİD VE TESELLÎ EDEN ÂYETLERİN  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Gaflet Karanlıklarında Yol Yordam Bulunamaz  - Filiz Konca
HZ. PEYGAMBER’İN TARİHTE EMSALİ OLMAYAN DAVRANIŞLARI  - İsmail Yakıt
MESNEVİ’DEN ÖZDEYİŞLER  - Yakup Şafak
Kastamonu’da Mevlevilik  - Abdulhalim Durma
Mevlâna’nın Tebrizli Güneşi Şems  - Doç. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
Seyyid Burhâneddin Muhakkık-i Tirmîzî  - Fatih ÇINAR
Küfürle İmân  - H. Nur Artıran
SON DÖNEMDE YAŞAMIŞ KONYALI MEVLEVİLER  - Yakup Şafak
Hak’tan Gayri Şeyler  - Filiz Konca
FETRET DEVRİ BEREKETİ: AVNİ KONUK  VE MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ  - Mehmet Demirci
MATHNAWI SOHBETS FROM THE OTTOMANS TO PRESENT DAY  - H. Nur Artıran
Ney’in hikâyesi  - Ali Işık
Ayna "Sırr-ı Şemsi Tebrizi"  - YUSUF ERTUĞRAL
ÇOBAN VE HZ. MUSA  - Mehmet Demirci
Song of The Flute  - Erkan Türkmen
Introduction of Rumi’s Magnum Opus The Masnevi  - Erkan Türkmen
Clues of Happiness in Rumi’s Masnevi  - Erkan Türkmen
An Introduction of the MS Available at the Mevlana Museum  - Erkan Türkmen
Mevlana’nın Eserlerinde Bir “İnsan-ı Kâmil” Örneği Olarak Hz. Muhammed  - Derya ÖRS
Mevlana ve Bir Mesnevi Çevirmeni: Kefafi  - Mesut YAZICI
GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK  - Mehmet Demirci
Ah Dünya!  - Filiz Konca
ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ:  - Semih Ceyhan
HZ. MEVLÂNÂ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME  - Ethem Cebecioğlu
MEVLÂNA VE İKBÂL  - İsmail Yakıt
KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’I  - Selami ŞİMŞEK
HZ. MEVLÂNÂ’YI ANLAMAK  - H. Nur Artıran
Tâlebimiz...  - Filiz Konca
Perişanlıklar İkilikten Çıkar  - Filiz Konca
Ahmaklardan kaçmak gerek!  - Filiz Konca
THE LANGUAGE OF STATE IN MAWLÂNÂ JALAL AL-DİN AL-RUMİ  - İbrahim Emiroğlu
NEYİN DİLİYLE KALEMİN SİMGESEL ANLATIMI  - Ahmet TANYILDIZ
İRAN’DA MEVLÂNÂ VE ESERLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR  - Hasan Almaz
DTCF Kütüphanesi Mevlana ile ilgili yazma eserler  - Hasan Almaz
MESNEVÎ"Yİ OKUMAK; MEVLÂNÂ"YI ANLAMAK  - Rifat Okudan
MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCESİNDE KADIN  - Hasan Almaz
ÜÇ BALIK  - Şaban Karaköse
MÜFLİS ADAM İLE DEVECİ  - Şaban Karaköse
SAKANIN EŞEĞİ İLE ARAP ATLARI  - Şaban Karaköse
YILANCI İLE DONMUŞ EJDERHA  - Şaban Karaköse
YÖNETİCİ VE LİDER OLARAK SULTAN VELED  - Emre Karaa
Hamamizade İsmail Dede Efendi (1778-1846 )  - Ferdi Ertekin
Mevlânâ Ufkundan Peygamber Efendimiz (s.a.s)  - İbrahim Emiroğlu
SEYAHATNAMELERDE BURSA MEVLEVÎHÂNESİ  - Hasan Basri ÖCALAN
BU ÜÇ BALIKTAN HANGİSİYİZ?  - Filiz Konca
HZ. ALİ’NİN DÜŞMANINI ÖLDÜRMEMESİ  - Mehmet Demirci
OPINION ON PREJUDICE  - Emine Yeniterzi
MEVLÂNÂ’NIN İZİNDEN YÜRÜMEK  - N. Fazıl Duru
Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak  - Ekrem DEMİRLİ
Bahâ Veled, Şems ve Mevlânâ’nın Râzî’ye Yönelik Eleştirileri  - Hayri KAPLAN
MEVLÂNÂ’NIN MECÂLİS-İ SEB‘A’DAKİ SOHBET METODU  - Ahmet ÖGKE
FİRKAT VE VUSLAT  - Kadir Özköse
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “MÂNÂ DİLİ”  - Cengiz Gündoğdu
Şems Mevlâna Dostluğu  - Bayram Ali ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN ÇEVRESİNDEKİ KADINLAR  - Müjgân Cunbur
Şefik Can'dan Arda Kalan Eserler  - Yakup Şafak
MESNEVÎHÂN NECCÂR-zâde MUSTAFA RIZA  - H. İbrahim Şimşek
Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları  - Cengiz GÜNDOĞDU
Molla Fenari’nin ‘Şerhu Dîbaceti’l-Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili  - Mustafa AŞKAR
Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler  - A. Osman KOÇKUZU
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna  - Abdulhakim YÜCE
Mevlânâ Celâleddin Rumî'nin Hayata Bakışı  - Erhan YETİK
Rûhî Tekâmül Mertebeleri  - Ethem Cebecioğlu
Annemarie Schimmel  - Mustafa Kara
Eğitimde Gönül Faktörü  - H. Kâmil Yılmaz
Mevlâna  - Ahmet TAŞGETİREN
MEVLANA'NIN NEYNAME'Sİ  - Kaan Dilek
Dinle Ney'den  - Timuçin ÇEVİKOĞLU
Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri  - Ahmet AKŞİT
MEVLÂNÂ’DA İNSAN  - Mehmet Demirci
MOĞOLLAR VE MEVLÂN  - Mehmet Demirci
MESNEVÎ’DE AKIL – AŞK  - Mehmet Demirci
MESNEVİ ŞERHLERİ VE ŞÂRİHLERİ  - Mehmet Demirci
Abdullah Cevdet ve Dil-Mestî-i Mevlânâ'sı  - Yusuf Turan Günaydın
MEVLEVÎ YOLU  - Semih Ceyhan
MODERN İNSANIN BUHRANLARINA HZ. MEVLÂNÂ’NIN MESAJLARI  - Abdullah ÖZTÜRK
MEVLÂNÂ’DA TABİAT SEVGİSİ  - İsmet KAYAOĞLU
MESNEVÎ’DE ADÂLET VE ZULÜM KAVRAMLARI  - Ahmet SEVGİ
MEVLÂNÂ VE TAASSUB  - Abdullah ÖZBEK
MEVLÂNA VE İRŞÂDI  - Meliha ANBARCIOĞLU
MEVLÂNA’NIN ŞİİR DÜNYASI  - Feyzi HALICI
MEVLÂNA’NIN DÜNYASI  - Ali Nihat TARLAN
MEVLÂNA’NIN ŞAHSİYETİ VE DÜNYA GÖRÜŞÜ  - Abdülkadir KARAHAN
MEVLÂNÂ’NIN FİKRİ HAYATI  - Abdülbaki GÖLPINARLI
ANADOLU’DA TÜRK EDEBİYATININ BAŞLAMASINDA VE GELİŞMESİNDE MEVLÂNA’NIN YE  - Hasibe MAZIOĞLU
MEVLÂNA’NIN TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN TAŞIDIĞI MÂN  - Mehmet KAPLAN
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDE MEVLÂNÂ’NIN ROLÜ  - Âmil ÇELEBİOĞLU
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE VUSLAT  - Celâleddin B. ÇELEBİ
HZ. MEVLÂNA GÖZÜ İLE MESNEVÎ’DE DİNLER  - Mehmet AYDIN
MEVLÂNÂ BİR “ALLAH KULUDUR” RESÛLULLAH ÇIRAĞIDIR.  - Hayreddin KARAMAN
İlk Onsekiz Beyt Şerhi  - N. Fazıl Duru
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE İZ BIRAKAN VEYA ONUNLA GÖRÜŞEN İRANLI ŞAİRLER  - Ziyâuddin Seccâdî
Konya Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu  - Ahmet Faruk Çelik
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK  - Gönül AYAN
ŞÂİR MUHAYYİLESİNDE MEVLEVÎ KİSVESİ  - N. Fazıl Duru
MOĞOL CASUSLUĞU İDDİALARI  - Osman Nuri Küçük
Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ  - Mustafa USTA
Mevlânâ  - Sabri Tandoğan
Peygamber İnancı ve Mevlâna  - Hasan Elik
Mevlâna'nın Hayatı  - Ahmet F. Yüksel
MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI  - Eyüp YAKA
MEVLANA’NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ  - İbrahim Arslanoğlu
MEVLÂNÂ’DA İRADE HÜRRİYETİ  - Ramazan ALTINTAŞ
Trabzonlu Köseç Ahmed Dede  - Ali ÜREMİŞ
Hz. Mevlâna ve Ölüm  -
Gazellerden Örnekler  - Derya ÖRS
Hakikât Güneşi Şems-i Tebrizi  - Ahmet F. Yüksel
Farsça Güfteli Bazı Âyin-i Şerifler  - Mehmet Kanar
SULTÂN VELED’İN’ MAÂRİF ADLI ESERİ VE  - Hülya Küçük
Yaman Dedeyi Tanır mısınız?  - Mehmet DOĞRAMACI
MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER  - Ali Temizel
Mesnevî'de "Vehim"  - Ahmed Yüksel ÖZEMRE
ÇAĞIMIZDA TASAVVUF  - Ahmed Yüksel ÖZEMRE
Neyzen Halil Dikmen  - Beşir Ayvazoğlu
KONYALI ÂŞIK HAYDAR/ŞIH HASAN PEKAŞIK  - Muammer GÜL
Doktora Ve Yüksek Lisans Çalışmaları  - N. Fazıl Duru
MEVLÂNÂ ve KUR'AN  - Derya ÖRS
Mesnevi-i Manevi'de Leyla ve Mecnun  - İ.Çetin DERDİYOK
SEFÎNE-İ NEFÎSE-İ MEVLEVİYÂNDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLER  - Şevkiye KAZAN
HZ. MEVLÂNÂ'NIN YAŞADIĞI DEVRİN SOSYAL YAPISI  - Mehmet AYDIN
SOSYOLOJİK AÇIDAN MEVLEVİHANELERDE USÛL VE GELENEKLER  - A.Yılmaz SOYYER
MEVLÂNÂ SEVGİSİ  - Gökhan EVLİYAOĞLU
YAKIN TARİHİMİZDE MEVLEVİLER  - Hülya Küçük
TİRMİZÎ'NİN MEVLANA'NIN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  - Nurullah Cebeci
SULTAN VELED’İN İBTİDÂ-NÂME’SİNE GÖRE İLK MEVLEVÎ HALÎFELERİ*  - Hülya Küçük
Konya Mevlâna Asitanesi ve MEVLEVİHANELER  - Hasan Özönder
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MEVLEVİLİK  - Hülya Küçük
MEVLEVİLİK  - ÖMER RIZA DOĞRUL
MEVLEVÎLİK ve MÜZİK (MESNEVİDE AŞK, MÛSİKÎ, NEY)  - Yalçın ÇETİNKAYA
Seyr-i Sulûk  - Mustafa Çıpan
MESNEVÎ HIRSIZINA AÇIK TEŞEKKÜR  - H. Nur Artıran
MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE AŞK  - Zeynep Köse
MEVLEVİ GELENEĞİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ  - Nüket SARACEL
MESNEVÎ’DE MÜRÎD-MÜRŞİD İLİŞKİSİ  - Himmet KONUR
MEVLÂNÂNIN MESNEVİSİ’NDE AŞK  - İhsan SOYSALDI
MEVLEVİLİKTE iLETİŞİM  - Rukiye Karaköse
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN GENÇLİK PROBLEMLERİ  - Mehmet Necmettin BARDAKÇI
SEMA VE NEY  - Hüseyin ÖZCAN
HZ.MEVLÂNÂ’NIN DİNDARLIĞI MES’ELESİ  - Hülya Küçük
SEMA TÖRENİ  - R. Hakan Talu
Vahdet Yolunun Sufileri Mevleviler  - Semih Ceyhan
Aşk tendedir, tenden değildir  - Senai DEMİRCİ
Mevlana’nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış.  - Erkan Türkmen
MEVLÂNÂ'NIN "MAGNUM OPUS"U:  - Ercan ALKAN
Rumeli - Yunanistan Mevlevihaneleri  - Haşim KARPUZ
MEY VE NEY: AŞKIN BİRLİĞİ  - Semih Ceyhan
Deveyi terk et!  - M. Faik Özdengül
Mevlânâ Gözüyle Mesnevî  - M. Ali Eşmeli
Mevlâna Hümanist mi?  - Peren Birsaygılı
Dinle neyden  - Senai Demirci
MEVLÂNÂ VE MESNEVİ’SİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ  - Zeynep KÖSE
Mesnevi'nin Sırrına Eren Bir Aşık: Tahir-ül Mevlevi  - Dursun Gürlek
Mevlânâ ve Evrensel Çağrısı Gel!  - Cafer Sadık Yaran
MESNEVİ VE SEZAİ KARAKOÇ  - Rıza DURU
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE MANEVİ EĞİTİMİN ESASLARI  - Mehmet Emin Ay
Mevlâna'da Aşk ve İlim  - Hüseyin ÖZCAN
Mevlânâ ve Düşünce  - A. Sevgi
Medeniyet Krizi ve Hz. Mevlânâ  - Ramazan ALTINTAŞ
MEVLÂN VE MÛSİKΠ - Ahmed Şahin
Mevlânâ Aşk Önderi  - Rabia Christine Brodbeck
Dinledin mi Sözümü?!...  - AHMET ÇALIŞIR
Bir Kur’an Hâdimi  - Mesut Kaya
Ney ve Nezr-i Mevlânâ İlişkisi  - Timuçin ÇEVİKOĞLU
Hazreti Mevlânâ ve mesajının zamana düşen tılsımı  - SELMA KARIŞMAN
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ  - Dr. Muammer CENGİL
MODERN BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA’NIN ÖNEMİ  - Süleyman Wolf BAHN
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna  - Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE
Yine de Gel!  - Ayla Ağabegüm
Mesnevî'de Nefis Temsilleri  - Mustafa Küçükaşcı
Mevlânâ'nın Eğitimi, Manevi Doğuş, Gizli Hazine ve Değişim  - Fahri ÖZPARLAK
Mevlana ve kaynakları  - Mustafa Özcan
Mevlânâ Anlayışları ve İnsanımızın Yanlışları  - Ali Akpınar
Seyyid-i Burhaneddin-i Veli Hazretleri ve Kayseri Şehri  - Hakan Bayraktar
AŞK ÇAĞLAYANI HZ. MEVLÂN  - Vehbi Vakkasoğlu
Mevlevilikte ölünmez susulur...  - HALİT ÖMER CAMCI
Edeb Ya Hû  - Halil ATALAY
Edep Yâ Hû!  - Selçuk Eraydın
TÜRKİYE’DE TASAVVUF VE MÂNEVÎ HAYAT  - Annemarie SCHİMMEL
Neyin Sırrı: Kemâle Yolculuk  - Safi Arpaguş
DÜNYANIN DÜĞÜNÜ VAR BAĞLAR, BAHÇELER ÇEYİZ HAZIRLIYOR  - H. Nur Artıran
ESTAĞFİRULLAH  - M. Fatih Çıtlak
DERVİŞ II  - M. Fatih Çıtlak
Eyvallah Üzerine  - M. Fatih Çıtlak
DERVİŞ I  - M. Fatih Çıtlak
Sohbet Adabı  - M. Fatih Çıtlak
Sohbet Adabı II  - M. Fatih Çıtlak
Hizmet - II  - M. Fatih Çıtlak
Oruç, nefsi terbiye etmenin en etkili yoludur  - M. Fatih Çıtlak
Mevlana gündelik hayatımızın neresinde?  - Mahmud Erol Kılıç
Hizmet - I  - M. Fatih Çıtlak
RÜYA  - M. Fatih Çıtlak
Bendeniz...  - M. Fatih Çıtlak
Hz. Mevlâna büyük bir ummandır...  - Mahmud Erol Kılıç
Allah'ın emanetine sahip çıkmak  - Mahmud Erol Kılıç
Mesnevî, Aşk-ı Mevlânâ'da Yananlara Konuşur.  - Mahmud Erol Kılıç
"Arifin Mesajı"  - Mahmud Erol Kılıç
Sufizm ve Mevlana'nın Çağrısı  - Mahmud Erol Kılıç
Tasavvuf İslâm Dini’nin Arkeolojisidir  - Mahmud Erol Kılıç
Hikmet  - Cemalnur Sargut
Namaz  - Cemalnur Sargut
Semâ  - Cemalnur Sargut
İnsan ve Hoşgörü  - Cemalnur Sargut
Er-Rahman Er Rahim  - Cemalnur Sargut
EL- HADİ  - Cemalnur Sargut
TASAVVUF VE TARİKAT  - Cemalnur Sargut
Hoşgörü  - Cemalnur Sargut
TASAVVUF  - Cemalnur Sargut
Tasavvufun Günümüzde Uygulanması  - Cemalnur Sargut
Tevhid  - Cemalnur Sargut
EDEP 3  - Cemalnur Sargut
EDEP - 2  - Cemalnur Sargut
EDEP - 1  - Cemalnur Sargut
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED  - Cemalnur Sargut
İlim  - Cemalnur Sargut
Agaç Hiç Ağlar mı?  - Ö. Tuğrul İnançer
SEMA ADABI  - Ö. Tuğrul İnançer
Ney  - Ö. Tuğrul İnançer
Edeb Yâ Hû  - Ö. Tuğrul İnançer
İnsan-ı Kâmil - II  - Ö. Tuğrul İnançer
İnsan-ı Kâmil - I  - Ö. Tuğrul İnançer
AŞKA ULAŞ GAYRİDEN GÖNLÜNÜ KES  - Ö. Tuğrul İnançer
"Dinle"  - Ö. Tuğrul İnançer
"İnsanlar ya dinde kardeş, ya yaratılışta eştir"  - Ö. Tuğrul İnançer
BENİM BÜTÜN İLLETLERİMİN TABİBİ AŞKTIR  - Ö. Tuğrul İnançer
EY OĞUL! BAĞINI KOPAR VE KURTUL  - Ö. Tuğrul İnançer
AŞK HER DEM TAZEDİR  - Ö. Tuğrul İnançer
Vefâ  - Ö. Tuğrul İnançer
Her Şey İbadettir  - Ö. Tuğrul İnançer
Nur-ı Muhammedi  - Ö. Tuğrul İnançer
Hazret-i Mevlânâ’dan Nasîhatler  - A. Selâhaddin Hidâyetoğlu
Hazret-i Mevlânâ’nın Semâı  - A. Selâhaddin Hidâyetoğlu
Beyâtî Âyîn-i Şerîfi  - A. Selâhaddin Hidâyetoğlu
Hazret-i Mevlânâ Sohbeti  - A. Selâhaddin Hidâyetoğlu
Ebedi Saadet  - Emin Işık
Semazenler  - Emin Işık
Hoşgörü Özlemi  - Emin Işık
HZ. MEVLÂNA  - Emin Işık
Din Yolu Hikmet Yoludur  - Emin Işık
ONUN AYRILIK ATEŞİYLE HER GECE MUM GİBİ YANIYORUZ.  - H. Nur Artıran
BİR GÜN YARINLAR OLMAYACAK  - H. Nur Artıran
MUHAMMED KAPISINDAN GEÇİLMEDEN  - Ö. Tuğrul İnançer
Dört Hintlinin Namazı  - H. Nur Artıran
GÖNÜL KÂBESİ  - H. Nur Artıran
Kendi Güzelliğimiz Bize Yeter...  - H. Nur Artıran
MEVLEVİ ERKÂNI İÇİNDE KADININ YERİ  - H. Nur Artıran
MESNEVİDEN CEVHER BEYİTLER  - Cihan Okuyucu
KULLUK VE ŞİRK  - Cihan Okuyucu
KULLUK VE İBADET  - Cihan Okuyucu
ÖLÜM  - Cihan Okuyucu
Mesnevî'den İnsan Manzaraları  - Cihan Okuyucu
BEN KİMİM?  - Cihan Okuyucu
DOSTLUK KİTABI  - Cihan Okuyucu
İNSANLIK MERTEBELERİ  - Cihan Okuyucu
TEVBE  - Cihan Okuyucu
Dört Kuşu Boğazla - 3-4  - Cihan Okuyucu
Dört Kuşu Boğazla - 2  - Cihan Okuyucu
DÖRT KUŞU BOĞAZLA -1  - Cihan Okuyucu
KÖTÜ HUYLARDAN NASIL KURTULURUM?  - Cihan Okuyucu
OLMAK ÜZERİNE  - Cihan Okuyucu
DÜNYA GURBETİ KARŞISINDA ÜÇ TAVIR  - Cihan Okuyucu
BİLGİ VE BİLGİNİN DEĞERİ  - Cihan Okuyucu
ÜÇ TİP: MUKALLİT, SUFİ VE AHMAK  - Cihan Okuyucu
Müseddes Na'tı Şerif-i Nebevî  - Cihan Okuyucu
İçimizdeki Mevlana'yı Anlamak Üzerine bir röportaj  - Cihan Okuyucu
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI  - Mehmet Demirci
Beklenen Aşk’a - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşktan yana konuşmak - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bilemedim Seni Aşk! - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Getirir - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Firakın Nâlesi - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşk mı Kapıyı Çalan! - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Sessizce - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bende Olayım Sana - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Ya Hazreti Mevlânâ - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
EY AŞK - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Güneş Doğmuyor Üstüme - Şiir  - A.Hümeyra ASLANTÜRK
Sekiz asırdır aşka çağırıyor  - Sezai Küçük
Fîhi Mâ Fîh  - Sezai Küçük
Mevlevilik  - Sezai Küçük
Hz. Mevlânâ'nın Semâ'ı  - Sezai Küçük
SAĞIRIN HASTA ZİYARETİ  - Mehmet Demirci
DÖVME YAPTIRAN ADAM  - Mehmet Demirci
GRAMER BİLGİNİ VE KAYIKÇI  - Mehmet Demirci
BEDEVİNİN ARMAĞANI  - Mehmet Demirci
BEDEVİ VE KARISI  - Mehmet Demirci
MESNEVİ’DE EZÂN-I MUHAMMEDΠ - Mehmet Demirci
İHTİYAR ÇALGICI  - Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK  - Mehmet Demirci
PAPAĞAN HİKAYESİ  - Mehmet Demirci
NEFİS AZGIN ASLAN GİBİDİR  - Mehmet Demirci
KENDİNDEN KAÇMAK  - Mehmet Demirci
MECNUNUN LEYLÂ’SI  - Mehmet Demirci
CARİYENİN HASTALIĞI  - Mehmet Demirci
KERBELÂ’YI ANMAK  - Mehmet Demirci
“NE OLURSAN GEL”  - Mehmet Demirci
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK’İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ  - Nazif Öztürk
Hz. Mevlana'da Akıl, Hakil, Vahiy İlişkisi  - Süleyman Uludağ
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİ GELENEĞİMİZ  - Bilal Kemikli
Mevlevî Şair Leylâ Hanım  - Mustafa Kara
Şeyh Kuddûsi’nin Mevlânâ Sevgisi  - Ethem Cebecioğlu
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ  - Şaban Karaköse
MEVLÂNÂ’NIN SEVGİ ÖZLÜ İBADET ANLAYIŞININ KUR’ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİL  -
Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)  - H. Kâmil Yılmaz
Mevlâna'da Aşk ve İlim  - Hüseyin ÖZCAN
Alnı Secdede Donmuştu  - Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Bakışıyla Velî ve Velî’ye Düşmanlık  - Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ'nın Eserlerinde Semâ' İmgesi  - Safi Arpaguş
Mevlânâ’da Yanma ve Olma Davası: AŞK  - H. Kâmil Yılmaz
Aşkın yolu  - Bilal Kemikli
Muharremdir cihan ağlar  - Bilal Kemikli
Mevlâna’da Mana ve Şekil Bir Bütündür!  - Ali Akpınar
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?  - Süleyman Uludağ
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna  - Abdulhakim YÜCE
Tarikatın Tarifi Nedir?  - Süleyman Uludağ
Sufi Yolunun Genel Esasları Nelerdir?  - Süleyman Uludağ
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ  - Muammer CENGİL
FİL VE YAVRUSU  - Şaban Karaköse
Hayvanların Dili  - Şaban Karaköse
GÜL KOKUSUNDAN BAYILAN DEBBAĞ  - Şaban Karaköse
PADİŞAH VE CARİYENİN AŞKLARI  - Şaban Karaköse
SOHBET  - Süleyman Uludağ
DERVİŞ OLMAK  - Süleyman Uludağ
Müminin Miracı Namaz  - H. Kâmil Yılmaz
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI  - Osman Nuri Küçük
Hayatın anlamı  - Bilal Kemikli
Mevlevilikte Semâ’  - Süleyman Uludağ
Hz. Dâvûd’un Kademi Üzere Bir Velî: Hz. Mevlânâ  - Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Mesajı  - H. Kâmil Yılmaz
Hz. Mevlânâ’dan Sülûk Yolundakilere Uyarılar  - Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk  - Osman Nuri Küçük
Mevlânâ’dan Yaşlılık Üzerine  - Ethem Cebecioğlu
Şükür Nimetin Canıdır  - Filiz Konca
EY İNSAN!  - Filiz Konca
KALEM OLACAK ŞEYLERİ YAZDI MÜREKKEBİ BİLE KURUDU  - H. Nur Artıran
Lütuf Eli  - Filiz Konca
ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZ. VE HZ. MEVLÂN  - H. Nur Artıran
GELENEKTE YENİLEŞME: MEVLÂNÂ VE NURETTİN TOPÇU  - A. Karaismailoğlu
MESNEVÎ HİKÂYELERİNDE ŞEKİL VE İÇERİK  - A. Karaismailoğlu
MESNEVÎ’DE “BEN” VE “SEN” TANIMLAMASI  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ’NIN BAKIŞIYLA DİL VE ANLAŞMA  - A. Karaismailoğlu
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSANIN İÇ DÜNYASI  - A. Karaismailoğlu
BİLGİN, ARİF, ÂŞIK VE ŞAİR MEVLANA  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ VE FARSÇA  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ’DAN GÖNÜL VE DÜNYA GÜZELLİKLERİNE  - A. Karaismailoğlu
The Life, Works and Ideas of Mevlana  - A. Karaismailoğlu
HİKMET İLE NÜKTE; MEVLÂNÂ VE NASREDDİN HOCA  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ VE ÖZGÜRLÜK  - A. Karaismailoğlu
MESNEVÎ’DEN HAREKETLE KLÂSİK ESERLERİ OKUMA VE YORUMLAMA SORUNLARI  - A. Karaismailoğlu
TASAVVUFÎ ŞİİR GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE ÖNEMİ  - A. Karaismailoğlu
KONYALI MEVLÂN  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ’NIN HAYATI VE ÇEVRESİ  - A. Karaismailoğlu
MODERN VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR KARŞISINDA MEVLÂN VE MESNEVΠ - A. Karaismailoğlu
MEVLÂN  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNA'NIN ÖNYARGIYA DAİR GÖRÜŞLERİ  - Emine Yeniterzi
Mevlana'nın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri  - Emine Yeniterzi
MEVLÂNÂ’NIN ÜSLÛBU, METODU ve EDEBİYATIMIZDAKİ YERİ  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ’DA HÂL DİLİ  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNA’NIN MESNEVÎ’DE YANLIŞLARA BAKIŞI  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ’YA GÖRE Hz. MUHAMMED  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ 'YA GÖRE GÖRÜNÜŞE ve BİÇİME TAKILIP KALMAMA  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ’YA GÖRE YANLIŞLARA DÜŞMEMEK İÇİN NEFSİ EĞİTME  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ'YA GÖRE NEFSE UYMA  - İbrahim Emiroğlu
MEVLÂNÂ’da NEFİS EĞİTİMİ  - İbrahim Emiroğlu
MESNEVÎHAN ŞEFİK DEDE  - Sezai Küçük
YAŞAYAN SON MESNEVÎHAN ŞEFİK CAN İLE ROPÖRTAJ  - Sezai Küçük
NİĞDE MEVLEVÎHÂNESİ VE SON ŞEYHİ  - Sezai Küçük
MESNEVÎ’DE “PEYGAMBER” KAVRAMI  - Dilaver Gürer
OSMANLILAR’DA SEMÂ, DEVRAN, RAKS TARTIŞMALARI  - Dilaver Gürer
HALEP MEVLEVİHANESİ  - Sezai Küçük
EY HAKK İLE GÖREN GÖZ!  - Sezai Küçük
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ: HAYÂTI VE DÜŞÜNCESİ  - Dilaver Gürer
MEVLÂNÂ, İSLÂM VE TOPLUM  - Dilaver Gürer
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM  - Sezai Küçük
MEVLANA’DAN GÜNÜMÜZE MESAJLAR  - Yakup Şafak
Vuslat Şairi  - Yakup Şafak
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYE ÜSLÛBUNA DAİR  - Yakup Şafak
BOSNA-HERSEK’TE MESNEVİ DERSLERİ  - Yakup Şafak
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI  - Yakup Şafak
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)  - Yakup Şafak
Âşıklar ölmez!  - Yakup Şafak
VELED ÇELEBİ"NİN MENÂKIB"INA GÖRE 1912"DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER  - Yakup Şafak
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİ  - Yakup Şafak
HZ. MUHAMMED (S.A.V.)  - Yakup Şafak
Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları  - Yakup Şafak
Mevlâna Dergâhı'nın Son Görevlileri  - Yakup Şafak
Su gibi...  - Yakup Şafak
DÜNYA MEVLÂNA'YA MUHTAÇ  - Yakup Şafak
“ İnsan ”  - Filiz Konca
EY HACILAR  - Nuri Şimşekler
MEVLÂNA’DAN GÜNÜMÜZ İNSANINA  - Nuri Şimşekler
ÇALIŞMAK; AMA…  - Nuri Şimşekler
Batıda Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr  - Nuri Şimşekler
CENNET DE İNSANIN İÇİNDE CEHENNEM DE  - Nuri Şimşekler
İSLÂM VE DÜNYA BARIŞI  - Nuri Şimşekler
NEFİS-AKIL-AŞK ÜÇGENİ  - Nuri Şimşekler
KONYA TURİZMİ  - Nuri Şimşekler
MEVLÂNA ENSTİTÜSÜ  - Nuri Şimşekler
SEMÂ VE GÜZEL BİR KADIN  - Nuri Şimşekler
EVLİLİK, AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ  - Nuri Şimşekler
YÖNETİCİLER, HALK VE ADALET  - Nuri Şimşekler
MESNEVİ’DE HÜCRE VE ŞEKLİ  - Nuri Şimşekler
DERDİN YOKSA DERT ARA!  - Nuri Şimşekler
LOKMA VE KALPTEKİ NUR  - Nuri Şimşekler
ANMAK MI, ANLAMAK MI?  - Nuri Şimşekler
DÜNYANIN MEVLÂNA’SI  - Nuri Şimşekler
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİ'DEKİ AMACI  - Nuri Şimşekler
MEVLEVÎLİĞİN TARİHİ SEYRİ  - Nuri Şimşekler
BELHÎ – KONEVÎ – RUMÎ – VAHŞÎ  - Nuri Şimşekler
Ağla Ey İki Gözüm Ağla...  - H. Nur Artıran
Ben Bir Güzel Gördüm...  - H. Nur Artıran
Yıkılan beden evinin hikâyesi  - H. Nur Artıran
Hz. Peygamber'in Duâsı  - H. Nur Artıran
İSLÂM VE MÛSİKΠ - www.dinleneyden.com
İnsan-ı Kâmilin Gönül Sadâsı Ney'in Feryadı  - Osman Nuri Topbaş
MESNEVİHAN ŞEFİK CAN DEDE  - H. Nur Artıran
Mevlevilik, İslâmiyet’i naif yaşama biçimidir  - H. Nur Artıran
Bir gece de sevgilinin hatırı için uyuma!  - H. Nur Artıran
TASAVVUF  - H. Kâmil Yılmaz
BEN SİZİN AŞKINIZIN ÂŞIKIYIM  - H. Nur Artıran
Sûfî Şiiri  - Mahmud Erol Kılıç
Hz. Mevlânâ'nın Eserleri  - Yakup Şafak
Hz. Mevlâna'nın Dostları  - Şefik Can
HZ. MEVLÂNA"DA PEYGAMBER SEVGİSİ  - Şefik Can
TEFEKKÜR DÜNYASI VE İNSAN  - Emine Yeniterzi
ÖĞRETİCİLİK VE ÖĞÜT ANLAYIŞI  - Emine Yeniterzi
AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ  - İsmail Yakıt
AŞK, AKIL VE FELSEFE  - İsmail Yakıt
AŞKIN GÜCÜ  - İsmail Yakıt
SAMİHA AYVERDİ’NİN YAŞANTISINDA GÜNÜMÜZÜN MUTASAVIF KADININA BAKIŞ  - Cemâlnur Sargut
İNİSİYATİK GELENEK İÇERİSİNDE SAMİHA AYVERDİ  - Sadık Yalsızuçanlar
Ken’ân (Rifâî) in Kadın Anlayışı ve Sâmiha Ayverdi  - Dr. F. Cangüzel Güner Zülfikar
Güzellik ve Mâneviyâttaki Kadın Unsuru  - Prof. Dr. Carl W. Ernst
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI  - Mehmet Demirci
Bir Kadın Bakışıyla 21. yyda Tasavvuf  - Rabia Brodbeck
KADININ İBN-İ ARABİDEKİ İKİLİ GÖRÜNTÜSÜ  - Dr. Su'ad al-Hakim
Murata'ya göre İslâm düşüncesinde toplumda kadın ve erkeğin rolü:  - Prof.Azizan Baharuddin
Evliya’nın Kadınları, Evliya Kadınlar  - Prof Dr. Anna Bigelow
Ruhun Çocuğu  - Prof. Karim Douglas CROW
Hakk Nûr'u Hâle Ziyası Çelebi Hüsâmeddin Hz.  - H. Nur Artıran
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ  - İsmail Yakıt
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ"NIN YERİ VE EDEBÎ MİRAS TARTIŞMALA  - A. Karaismailoğlu
MEVLÂNÂ’DA EDEBÎ ZEVK  - A. Karaismailoğlu
X. Mevlana Kongresi Bildiri  - İsmail Yakıt
Yokluk Bilgisi  - Filiz Konca
Can yücelere kanat açar ama...  - Filiz Konca
Cemaati ayırmak  - Filiz Konca
Hayat bulmak  - Filiz Konca
Yiğitlere selam olsun  - Filiz Konca
Şükür nimetin canıdır  - Filiz Konca
Hakikat ırmağını geçenlerden miyiz?  - Filiz Konca
Namaz Hakkında  - Filiz Konca
Mesnevi'den  - Filiz Konca
Nefis Cehennemdir  - Filiz Konca
Hakka giden yolda neredeyiz?  - Filiz Konca
Hakikat yolunun neresindeyiz?  - Filiz Konca
Erlerin işi!  - Filiz Konca
Bu söz neden söylenmiyor?  - Filiz Konca
Sonsuzlukla bağımız ne durumda?  - Filiz Konca
İnsanı aldatan nedir?  - Filiz Konca
Başlar ve kuyruklar  - Filiz Konca
İşte dünya...  - Filiz Konca
Ahırdaki Ahu  - Filiz Konca
Baki Olmak  - Filiz Konca
Neyi arıyorsan osun sen  - Filiz Konca
Yılana şeker teklifi yesizdir  - Filiz Konca
Gönlünde Allah'a Ait Bir Dava, Bir Sevda Bulunmayan...  - Filiz Konca
Talebimiz...  - Filiz Konca
Allah'tan Korkmaya Herkes Layık Olamıyor  - Filiz Konca
Hak ve Hakikatler Neler Uğruna Terk ediliyor?  - Filiz Konca
Anlamlı Bir Hayat  - Filiz Konca
Adam olmak  - Filiz Konca
Çare  - Filiz Konca
 

Bu Yazı 1440 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
Selçuk Üniversitesi 744. Vuslat'a Hazır 06.12.2017
Yazıklar Olsun... 04.12.2017
DOST İslam'a Hizmet Ödülleri 04.12.2017
744. Vuslat Tanıtım Toplantısı 02.12.2017
744. Vuslat'da Nikriz Mevlevî Ayin-i Şerifi 30.11.2017
Dervişin Safa Defteri 30.11.2017
Doğudan Batıya 30.11.2017
Sergiye Davet 25.11.2017
744. Vuslat Yıldönümü 16.11.2017
Mesnevîhan Sıdkî Dede 10.11.2017
Mevlevihane Sohbetleri yapıldı. 09.11.2017
Mevlevîhâne Sohbetleri 05.11.2017
Hacımuliç Efendi 05.11.2017
Mesnevîhân Sıdkı Dede 01.11.2017
Hz. Mevlâna'nın Duaları "Niyaz" 30.10.2017
Konferansa Davet 15.06.2017
Hayırlı berâtlarımız ola 10.05.2017
21. Yılında Çelebi anılacak. 17.04.2017
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 30.03.2017
Şefik Can Dede anma proğramı 26.01.2017
SEVMEK
M. Faik Özdengül
Kaç türlü oruç vardır?
İsmail Güleç
Mevlânâ ve Nefs Eğitiminde Oruç
Misafir Yazar
Sofra sırları
Mahmut Erol Kılıç
Oruç ile benliği at, can oluver
Cuma Mektupları
Oruç Açlık mı, Arınma mıdır?
Muhsin İlyas Subaşı
HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
Editör'ün Seçimi
ORUCUN İÇ ANLAMI
Mehmet Demirci
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
RAMAZAN VE ORUÇ GAZELLERİ
Adnan K.İsmailoğlu
Ramazan Üzerine
Ö. Tugrul İnançer
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
Mesnevî ve Maârif’e göre Oruç
H. Nur Artıran
Perhiz
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE ORUÇ
Editör'den
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt
Mevlevî Hatıraları
Tarihten Bir Yaprak
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0242 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya