Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Bağış 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Mevlevihane Sohbetleri yapıldı.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından düzenlenen "Mevlevihane Sohbetleri"nde, "Mevlevilik ve Kültür" başlıklı konu ele alındı.

09 Kasım 2017

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) Sanat Danışmanlığı tarafından düzenlenen "Mevlevihane Sohbetleri"nde, "Mevlevilik ve Kültür" başlıklı konu ele alındı.

Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Baha Tanman, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr. Fatma Adile Başer ve Arş. Gör. Harun Korkmaz katıldı.Prof. Dr. Tanman, slayt eşliğinde "Yenikapı Mevlevihanesi'nin Mimari Gelişimi" başlıklı bir konuşma yaparak, 16. yüzyılın sonundan itibaren Mevlevilik ile kültür ve sanatın merkezinin İstanbul olduğunu dile getirdi.

"Mevlevihanelerin bilhassa kültür hayatımıza büyük katkıları olmuştur"

Tanman, Yenikapı Mevlevihanesi'nin Yeniçeri Ocağı baş halifesi Malkoç Mehmet Efendi tarafından kurulduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Yenikapı Mevlevihanesi musikimizin, edebiyatımızın çok önemli isimlerini yetiştirmiş bir yer. İstanbul'daki mevlevihaneler içinde Yenikapı, Galata, Beşiktaş ve Bahariye mevlevihaneleri, bunlar birbirine bağlıdır. Bu mevlevihanelerin bilhassa kültür hayatımıza, sırf Mevlevi kültürüyle sınırlı değil, önemli katkıları olmuştur. Dede Efendi buradan yetişmiştir. Muhteşem ayinler bestelemiştir, fakat bunun yanı sıra ağır semaileri de vardır. Rumeli türküsünü andıran çok içli hafif besteleri de vardır. Yani eski medeniyetimiz, Batılıların zannettiği gibi dini hayatla bıçakla kesilmiş gibi ayrılmıyor."

"Devlet adamlarının mevlevihanelerin kurulmasına hamilik ettiklerini biliyoruz"

"Yenikapı Mevlevihanesi'nin İstanbul'un Kültür ve Müzik Hayatına Katkısı" konusunu ele alan Prof. Dr. Zeynep Tarım, medeniyet tarihinin Osmanlı döneminde mevlevihanelerin sosyal, kültürel ve tarih alanlarında incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yenikapı Mevlevihanesi'nin Osmanlı medeniyetine katkısının büyük olduğunu ifade eden Tarım, şöyle konuştu:

"Yenikapı Mevlevihanesi'nin kurulduğu 16'ıncı yüzyıldan 19'uncu yüzyıl başlarına kadar, 300 yıldan fazla bir zaman aralığında Osmanlı medeniyet anlayışının oluşmasında fevkalade yüksek bir katkısı vardır. Bu zaman zarfında başta devlet adamlarının da bu asitaneye çokça iltifat ettikleri hepimizce malumdur. Bilhassa 4'üncü Murat, 3'ünü Selim, Abdülaziz ve Sultan Reşad'ın hususi ilgilerini tespit etmek, çok da zor değildir."

Mevlevihanelerin, Osmanlı coğrafyasında halkı kucaklayan bir yönü olduğuna dikkati çeken Tarım, "Nasıl ki Osmanlı indiği şehirlerde külliyeler yaptırıyordu. Tıpkı bunun gibi özellikle devlet adamlarının da mevlevihanelerin kurulmasına hamilik ettiklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un kendine has bir musikisi varsa bunun yegane sebebi, bu musikinin kaynağı olan mevlevihanelerdir"

Etkinliğin yöneticiliğini üstlenen Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya ise mevlevihanelerin Osmanlı toplumunun en önemli şahsiyetlerini yetiştirdiğini, tekke ve dergahların hizmet dışı bırakılmasından sonra da üvey evlat muamelesi gördüğünü söyledi.

Çetinkaya, Yenikapı Mevlevihanesi'nin Osmanlı zamanındaki asli fonksiyonlarının yeniden hayata geçirilmesi için "Mevlevihane Sohbetleri" gibi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Osmanlı musikisinin kendi karakterini kazandığı dönemin 17. yüzyıl olarak kabul edildiğini ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

"Daha öncesinde de müzik vardı ancak içerisinde Mevlevilik ruhunun olduğu karakteristik Osmanlı musikisi biçimi, 15. yüzyılın sonlarına doğru Galata Mevlevihanesi, sonrasında 1599'da Mevleviliğin bab-ı cedidi yani Yenikapı Mevlevihanesi'nin ürünüdür. 17. yüzyıldaki musiki ürünü diğer sanatlara göre biraz daha geç ortaya çıkan bir üründür. 17. yüzyıldan sonra hakikaten kendi karakterini bularak ortaya çıkmıştır. Yani İstanbul'un kendine has bir musikisi varsa bunun yegane sebebi, bu musikinin kaynağı olan mevlevihanelerdir."

"Türk sanatının, Türk kültürünün tekkelere çok borcu var"

Yrd. Doç .Dr. Fatma Adile Başer ise tekke ehlinin sanatı bir yöntem olarak görüp azami ölçüde kullandığını belirterek, "Türk sanatının, Türk kültürünün tekkelere çok borcu var." dedi.

Başer, bestekar veya musikişinas olmasalar bile tekke terbiyesi, vecdin olmazsa olmazı olan sanatın -sadece musikinin de değil- hattın, mimarinin, şiirin bir arada kullanılmasının tekkeye yönelenleri aynı zamanda sanatkar meşrep de kıldığını söyledi.

Tekkelerde bulunan birçok ismin önemli eserler verdiğini ifade eden Başer, "Türk sanatının, Türk kültürünün, tekkelere çok borcu var. Sanatı bir yöntem olarak görüp azami derecede kullanmışlardır. Sanattan bahsettiğimizde şiir, hat, mimari, musiki tekkesiz olmaz bizim tarihimizde. Muhakkak tekke işin içerisine girmiş veya derviş meşrep diye tabir edilen muhip ya da bir şekilde tekkeyle ilişkisi olmuş insanların sanatla ilişkisi olmuştur." şeklinde konuştu.

Araştırma Görevlisi Harun Korkmaz da Mevlevi repertuvarının en meşhur eserlerinden olan "Şem-i ruhuna cismim pervane düşürdüm" mısraıyla başlayan niyaz ilahisinin tarihini anlattı. Korkmaz, ilahinin aslında segah makamında bir şarkı olduğunu ancak Mevleviler tarafından ilahi olarak söylenmesiyle bu şekilde bilinip tanındığını kaydetti.

Program sonunda Yenikapı Mevlevihanesi Semahhanesi'nde Derviş Abdülkerîm Dede'in Yegah makamındaki Mevlevi ayini icra edildi.

Bu Yazı 65 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
744. Vuslat Yıldönümü 16.11.2017
Sohbet 13.11.2017
Mesnevîhan Sıdkî Dede 10.11.2017
Mevlevîhâne Sohbetleri 05.11.2017
Hacımuliç Efendi 05.11.2017
Mesnevîhân Sıdkı Dede 01.11.2017
Hz. Mevlâna'nın Duaları "Niyaz" 30.10.2017
Mesnevi Sohbeti 23.10.2017
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 05.07.2017
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 21.06.2017
Konferansa Davet 15.06.2017
Hayırlı berâtlarımız ola 10.05.2017
21. Yılında Çelebi anılacak. 17.04.2017
Leyle-i Regâib mübarek olsun... 30.03.2017
Şefik Can Dede anma proğramı 26.01.2017
Pakistan'da anılıyor. 19.01.2017
Şefik Can Dede anılacak... 14.01.2017
Sûfîlerin Sırları 23.12.2016
743. Vuslat Ses Kayıtları 21.12.2016
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2016
Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi 13.12.2016
743. Vuslat 07.12.2016
Sırlı Cam 02.11.2016
Sempozyum 19.10.2016
Mesnevî-i Mânevî Şerhi 02.09.2016
Gelibolulu Şakir Efendi ve Divançesi 10.08.2016
Mevlevî Evrad-ı Şerifi 22.06.2016
Tâhirü'l Mevlevî Dede 21.06.2016
Ramazan Mübarek olsun... 04.06.2016
Fîhi Mâ Fîh 24.05.2016
Fransa'da Mesnevî sohbetleri 24.05.2016
Mehmed Celâleddîn Dede 20.05.2016
Sufi Araştırmaları Dergisi 14.05.2016
Mesnevi Sohbetleri 14.05.2016
Yaman Dede Dualarla Anıldı. 06.05.2016
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Anıldı 03.05.2016
Vakt Erişti Dem Bu Dem 02.05.2016
Sevgi ve Barış yürüyüşü 29.04.2016
Panel 23.04.2016
NİYAZ
M. Faik Özdengül
Abdestin hakîkatine dâir
Cuma Mektupları
Mevlana’dan beslenme öğütleri
İsmail Güleç
TASAVVUF KAPILARI AÇMAKTIR
Mahmut Erol Kılıç
DERVİŞ GÖNÜLSÜZ GEREK
Muhsin İlyas Subaşı
HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
GERÇEK VE SAHTE DİN REHBERLERİ
Misafir Yazar
MESNEVÎ HİKÂYELERİ ÜZERİNE
Nuri Şimşekler
Vefâ
Ö. Tugrul İnançer
Mevlâna ile aramızdaki engeller...
Adnan K.İsmailoğlu
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MEVLÂNA DERGÂHI POSTNİŞİNLERİ
Yakup Şafak
Küfürle İmân
H. Nur Artıran
DERVİŞ II
Mehmet Fatih
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Tevekkül
Cemalnur Sargut
Sahte Şeyhler
Editör'den
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
İsmail Yakıt
Mevlâna'yı Anlamayanlar
Tarihten Bir Yaprak
Mevlevilik
Sezai Küçük

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0294 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya