Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

Mevlevi Ayini Ses Kayıtları...

Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Rast, Hicaz, Uşşak ve Çârgâh makamlarındaki Ayin-i Şerif ses kayıtları sitemize yüklenmiştir.

07 Ekim 2009

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 2008 Hz. Mevlana'yı anma ve  735. Vuslat yıldönümü için hazırladıkları "Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Âyin-i Şerifleri" adlı CD-Kitapda yer alan dört Ayini Şerif sitemize yüklenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçılarının icra ettikleri, Rast, Hicaz, Uşşak ve Çârgâh makamlarındaki Mevlevi Ayin-i Şerif ses kayıtlarını aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Bu çok önemli ve seçkin çalışmayı ilgilenenlere sunmak amacı ile sitemizde yayınlanmasına izin veren ve bu albümlerin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.

 

Rast Mevlevi Ayin-i Şerifi

Hicâz Mevlevi Ayin-i Şerifi

Uşşak Mevlevi Ayin-i Şerifi

Çârgâh Mevlevi Ayin-i Şerifi

 

Sunuş

Hz. Mevlânâ'nın eserlerinde semâ', mûsikî, sazlar, ilgili terimler ve hususlar önemli yer tutmaktadır. Mûsikî, Mevleviler arasında da başlangıçtan itibaren daima ilgi görmüş ve Mevlevîhâneler mûsikî sanatımıza büyük katkılar sağlamıştır. Bu manevî eğitim kurumlarında mûsikî icrasının yanı sıra ilmî çalışmalar da yapılmış, büyük icracı, nazariyatçı ve bestekârlar yetişmiştir.

Mevlevi bestekârlar bütün birikim ve becerilerini güfteleri çoğunlukla Hz. Mevlânâ'ya ait beyitlerden oluşan bir Âyîn-i Şerif bestelemekte kullanmak istemişlerdir. Ayrıca bu formun, bestekârların bu alandaki kudretlerini göstermelerine uygun olması sebebiyle Mevlevi Ayinleri mûsikî sanatımızın şaheserleri hâline gelmiştir.

XV. veya XVI. yüzyılda bestelenmiş oldukları düşünülen Pençgâh, Dügâh ve Hüseynî Mevlevi Âyinleri, Mevleviler arasında "Beste-i Kadîm - Eski Beste" diye anılmaktadır.

Bestekârları bilinmeyen bu âyinlerden sonra bestelenmiş Köçek Derviş Mustafa Dede'nin (öl. 1683/1684) Bayâtî Âyîn-i Şerifi ile Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi'nin (doğ. 1630 veya 1640 - öl. 1711 veya 1712) Segah Âyîn-i Şerifi ve Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin (öl. 1729) Rast, Uşşak, Çargâh ve Hicaz Âyîn-i Şerifleri bu formun ilk örnekleridir.

Aynı dönemde bestelenmiş bu Âyîn-i Şerifler arasında Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin âyinleri çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa Mevlevi Âyinleri icrası konusunda ülkemizin ihtisas topluluğu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun, Mevlevîhâneler Dönemi'nde bestelenmiş tüm Âyîn-i Şerifleri icra edip yayımlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına "Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Âyinleri" ile başlaması bu bakımdan çok anlamlıdır.

Her biri birbirinden değerli birer sanat âbidesi sayılabilecek bu eserlerden Hicaz Âyîn-i Şerifin, 18. yüzyılın sonlarında İstanbul'da unutulduğunu, Rauf Yekta Bey'in aktardıklarından öğrenmekteyiz. Rauf Yekta Bey, o dönemde Yenikapı Mevlevîhânesi'nin kudûmzenbaşılığını yürüten Künhî Abdürrahîm Dede ile Sultân III. Selim Han'ın musâhiblerinden Seyyîd Ahmed Ağa'nın birer Hicaz Âyîn-i Şerif bestelemelerini, Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Hicaz Âyîn-i Şerîfi'nin unutulmasına bağlamaktadır. Yeni Hicaz âyinlerin bestelenmesinden sonra Edirne'den gelen bir derviş, Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Hicaz Âyîn-i Şerîfi'nin hatırlayabildiği kısmını (III. Selâm'ın "Ey ki hezâr âferîn bû nice sultân olur" bölümüne kadar) icra etmiş ve İstanbul Mevlevîhânelerinde yeniden okunmasını sağlamıştır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bu yayında Kutbü'n-nâyî Osman Dede'nin Hicaz Âyîn-i Şerîfi'nin unutulan kısmını, geçmişte de çoğunlukla icra edildiği gibi Künhî Abdürrahîm Dede'nin Hicaz Âyîn-i Şerifi ile tamamlamaktadır.

İcraları ile bu yayının hazırlanmasını sağlayan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu mensuplarına Topluluk Genel Yönetmeni Sn. Yusuf Kayya'nın şahsında şükranlarımızı sunarız. Ayrıca başta İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sn. Mustafa Çıpan olmak üzere yayını gerçekleştiren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile diğer emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Yayına Hazırlayanlar

 

KUTBÜ'N-NÂYÎ OSMAN DEDE

(1642/1652?- 1729/1730)

1672 yılında Galata Mevlevîhânesi şeyhi Gavsî Dede'nin hizmetine girerek mevlevî olmuştur. Burada Arapça ve Farsça öğrenmiş ayrıca ney meşk etmiştir. Osman Dede, Galata Mevlevîhânesi'nde on sekiz yıl neyzenbaşılık yapmış ve 1697 yılında mevlevîhâneye şeyh olmuştur. Şeyhlik makamında otuz üç yıl kaldıktan sonra 1729-1730 yılında vefat etmiş, mevlevîhânenin mezarlığına defnedilmiştir.

Kaynaklarda, sülüs ve nesihde çağının usta hattatlarından biri olduğu kaydedilir. Tasavvuf! gazelleri, mesnevi şeklinde yazdığı Mi'râciye'si, âşıkane şiirleri, nâ'tleri, Hazret-i Muhammed'in mucizelerini anlatan şiir şeklinde yazdığı bir eserinden başka bazı nazireleri de vardır.

Ney üflemedeki derecesi, devrinin en büyük neyzeni anlamında, "Kutbu'n-nâyî" olarak anılmasından anlaşılmaktadır.

Osman Dede, mûsikîmizin nazariyatıyla da ilgilenmiş, bir nota yazım sistemi geliştirmiş ve bir çok eseri kaydetmiştir.

Segah, Müsteâr, Dügâh, Neva ve Hüseynî makamlarından beş bölüm olarak bestelediği ve her bölümünü tevşîhlerle süslediği muhteşem Mi'râciyesi'nden başka, çeşitli makamlardan bestelediği olağanüstü güzellikteki saz eserleri ile Rast, Uşşak, Çargâh ve Hicaz makamlarından bestelediği Ayîn-i Şerifleri mûsikî sanatımızın en önemli eserleri arasında yer alır.

 

 

 

Bu Yazı 4952 defa okundu.
Diğer Güncel Haberler
TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ ANILDI 01.07.2019
Neyzen Doğan Ergin için anma programı 25.06.2019
Tâhirü’l-Mevlevî’nin aziz hâtırasına 17.06.2019
Ebu'l-Hasan Harakanî Sempozyumu 25.04.2019
Sohbet 25.04.2019
Celâleddin Bakır Çelebi Anıldı... 18.04.2019
Kazablanka'da Mesnevî Sohbetleri 23.02.2019
Şefik Can Dede yâd edildi. 26.01.2019
Şefik Can Dede anılacak... 07.01.2019
745. Vuslat Ses Kayıtları 20.12.2018
Şeb-i Arus - Video 19.12.2018
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2018
Selçuk Üniversitesi 745. Vuslat Proğramı 06.12.2018
745. Vuslat Yıldönümü 19.11.2018
Mevlid-i Nebi 19.11.2018
Konferansa Davet 31.10.2018
"Maârif" Yayınlandı. 31.10.2018
Kurban, Allah'a Yakınlıktır... 21.08.2018
Leyle-i Kadir Mübarek Olsun 10.06.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 14.05.2018
Mevlâna’nın Yolundan: Mevlâ’ya Göçen 03.05.2018
22. Yılında Çelebi anılacak. 11.04.2018
Hz. Mevlâna-Şems Dostluğu 05.04.2018
Sohbet 01.04.2018
Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu 08.02.2018
Mehmed Said Hemdem Çelebi 08.02.2018
’Aşk Kalbe Düşünce 07.02.2018
Ulu Arif Çelebi 25.01.2018
Mesnevi Sohbeti 25.01.2018
Her Cumartesi Sema'da buluşalım... 25.01.2018
Şefik Can Dede yâd edildi. 23.01.2018
744. Vuslat Ses Kayıtları 31.12.2017
Şefik Can Dede anılacak... 31.12.2017
Vakt-i Şerif Hayrola... 17.12.2017
Ankara Mevlevihanesi 16.12.2017
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi 16.12.2017
Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü 08.12.2017
Selçuk Üniversitesi 744. Vuslat'a Hazır 06.12.2017
Yazıklar Olsun... 04.12.2017
SİMURGA ULAŞMAK
M. Faik Özdengül
İNSANIN YARATILIŞ GÂYESİ
İbrahim Emiroğlu
Hazreti Kahve
İsmail Güleç
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
Yakup Şafak
MEVLANA'NIN ADALET FELSEFESİ
Misafir Yazar
Tasavvuf Hakkında...
Mahmut Erol Kılıç
Tasavvuf Vaktidir
Cuma Mektupları
SEYYİD-İ SIRDAN
Muhsin İlyas Subaşı
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz?
Editör'ün Seçimi
Mevlevî
Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Nuri Şimşekler
Hz. Mevlânâ’dan Nasîhatler
A.Selâhaddin Çelebi
MESNEVÎ'DE OLGUN İNSAN
Adnan K.İsmailoğlu
SEMA ADABI
Ö. Tugrul İnançer
SABIRDAKİ ESRARLI GÜZELLİK
H. Nur Artıran
Mesnevi Dersleri Aramak
M. Sait Karaçorlu
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
Din Yolu Hikmet Yoludur
Emin Işık
Semâ'daki Sırlar
Sezai Küçük
HZ. PEYGAMBER’İN DAVRANIŞLARI
İsmail Yakıt

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0512 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya