Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Bağış

    

 

  
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM

MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM

EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM

BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM

BEN YAŞADIKÇA KUR'AN'IN BENDESİYİM

BEN, HZ. MUHAMMED MUSTAFA'NIN YOLUNUN TOZUYUM

BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE

ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hz. Mevlâna Muhammed Celâl-ed-Dīn Rûmî (k.s.)

@SemazenNet

SEMAZEN YAYIN GRUBU

Semazen EnglishSemazen AkademikMutribanSemazen VideoSemazen E- KartSemazen Nota ArşiviSemazen Radyo

Mevlâna MüzesiAsitane DergisiSemazen ÇocukMevlana KitaplığıSemazen Yahoo GrupSemazen Toolbar

Mesnevî-i Mânevî Şerhi
Rumi Yayınları, H. Hüseyin Top Dede'nin hazırladığı Mesnevî-i Mânevî Şerhi 9. cildi yayınladı.
Gelibolulu Şakir Efendi ve Div...
"Gelibolu Mevlevihanesi'nden Yetişmiş Bir Şair Gelibolulu Şakir Efendi ve Divançesi " adlı eseri Arkeoloji Sanat Yayınları tarafından yayınlandı.
Mevlevî Evrad-ı Şerifi
Ömer Faruk Belviranlı Mevlevî Evrad-ı Şerifi'ni seslendirdi. Yaptığı bu hizmet için kendisine teşekkür ederiz.
Tâhirü'l Mevlevî Dede
Tâhirü'l Mevlevî Dede, vuslatlarının 65. yıldönümünde kabri başında duâlar ve niyâzlarla yâd edildi.
Ramazan Mübarek olsun...
Ramazan mübarek olsun! Nefsimiz, ailemiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirsin...
Fîhi Mâ Fîh
H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyat Vakfı’nda “Fîhi Mâ Fîh” konulu bir sohbet yapacaklar.
Fransa'da Mesnevî sohbetleri
Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı ile Eva de Vitray Meyerovitch Derneği, Fransa'da Mesnevî sohbetleri yaptılar.
Mehmed Celâleddîn Dede
Mehmed Celâleddîn Dede, vuslatlarının 108. yıldönümünde kabr-i şerifleri başında salâvat-ı şerifeler, dua ve niyazlar ile anıldı.
Sufi Araştırmaları Dergisi
MEDAR Sufi Araştırmaları-Sufi Studies dergisinin 13. sayısı internet ortamında yayımlandı.
Mesnevi Sohbetleri
H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 22 Mayıs 2016 Pazar günü, Mesnevî Sohbeti gerçekleştirecek.
Yaman Dede Dualarla Anıldı.
Hz. Mevlânâ ve Mesnevî Âşığı Merhum Yaman Dede, Vuslatının 54. Yıldönümünde Dualarla Anıldı.
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Anıl...
Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin 547. Vuslat Yıl Dönümü Vesilesi ile bir anma toplantısı düzenlendi.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Eylül

4 Eylül 1888 İzmir Mevlevîhanesi’nin kurucu şeyhi Hacı Hafız Akif Dede Hakk’a yürümüştür.

4 Eylül 1913 Yenîkapı Mevlevîhanesi tekrar küçük bir yangın geçirmiş ve tamiratı hemen yapılmıştır.

7 Eylül 1910 / Ramazan 1328 Niğde Mevlevîhanesi veya daha sonraki ismiyle Kemal Ümmî Mevlevî Dergâhı şeyhlerinden Mehmet Nûri Dede'nin vefatıyla Hüsâmeddin Dede tekkenişinliğe tayin olmuşlardır.

9 Eylül 1902 Rumi / 23 Zilhicce 1303 Aydın Güzelhisar Mevlevîhanesi Şeyhi Süleyman Şemsi Dede Hakk’a yürüdü. Dergâhın haziresindeki türbede medfûndurlar.

9 Eylül 1961’de Yenîkapı Mevlevîhanesi Semâhane hünkar mahfilinin altında çıkan bir yangın sonucu Semâhane, şerbethane ve türbesi tamamıyla yanmıştır. Geriye Mevlevîhane’nin (Semâhanenin) temelleri, çevresindeki hamuşan, kütüphane, iki giriş kapısı, muvakkithane ve bahçe duvarları kalmıştır.

10 Eylül 1996 Muhayyersünbüle Mevlevî Âyin-i Şerîf bestekârı mûsikîşinas üstad Hafız Bekir Sıdkı Sezgin Hakk’a yürümüştür. Kadıköy, Sahrayı Cedit Mezarlığında medfûndurlar.

11 Eylül 1851/ 15 Zilkaade 1267 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Ermenek şeyhi-zâde Eş-şeyh Es-Seyyîd Mehmed Kadrî Dede Efendi Hakk’a yürümüştür.

11 Eylul 1869/4 Cemaziyelâhir 1286 Mevlâna dergâhında aşçıbaşı Emir Hasan Dede’nin oğlu , aşçıbaşı ve tarikatçi Nesib Dede Hakk’a yürümüştür. Hadikat-al-Arvah’ta medfûndurlar.

11 Eylül 1926 Eylül 1926 tarihinde Dergâhın "Âsâr-ı Âtîka Müzesi" ne dönüştürülmesine karar verilmiş, bu tarihte de Maarif Müfettişlerinden Hamit Zübeyr Bey ile Maarif , Evkaf ve Polis Müdüriyetleri tarafından tayin edilen zevat ve müze müdürü ile muhafaza müdürü huzurunda kapılar açılarak Dergâh eşyası teslim alınmıştır.

12 Eylül 1871/ 26 Cemâziyelâhir 1288 Tarîkat-ı Mevlevîyye’ye müntesib muhibbândan şair Mehmed Şefik Efendi Hanya’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

12 Eylül 1907 (1323) Şeyh Abdülvahid Çelebi Efendi Meram’daki köşkte rahatsızlanmış, Perşembe sabahı techiz ve tekfin edilip sabahleyin üçte büyük bir cemaatla Meram’dan kaldırılmıştır. Öğle namazından sonra cenaze namazı kılınıp Huzur-u Pîr’e sırlanmıştır.

13 Eylül 1877 / 5 Ramazan 1294 Mehmet Tahir Olgun (Tahir’ül Mevlevî Hazretleri) Perşembe günü Istanbul Aksaray Molla Gürani Mahallesinde tevellüd etmişlerdir.

14 Eylül 1322 Edirne Mevlevîhanesi dervişlerinden Mesnevîhân Şumnulu Halid Efendi Hakk’a yürümüştür.

14 Eylül 1885 Zekâi Dede Efendi’nin Suznâk Âyin-i şerifleri Yenîkapı Mevlevîhanesi’nde ilk kez icrâ edilmiştir.

14 Eylül 2003Hafız, mûsikîşinas, yazar Dr. Ali Kemal Belviranlı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Konya Hacıfettah kabristanındaki istirahatgahında medfûndurlar.

15 Eylül 1911/ 21 Ramazan 1329 Beşiktaş Mevlevîhanesi şeyhlerinden Eş-Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede Efendi Hakk’a yürüdü.

17 Eylül 2005- Gelibolu Mevlevîhanesi 1994’te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış, onarıma başlanılmış ve bu tarihte resmen ziyarete açılmıştır.

21.Eylül 1973 Neyzen Burhanettin Ökte Hakk’ın rahmetine kavuştu.

21 Eylül 1965 Hz. Mevlâna soyundan, Nakıboğlu Camii İmam ve Hatibi, Mevlevî Alayı İmamı, Hacı Mehmet Yümni Varol Hakk’ın rahmetine kavuştu.

22 Eylül 1931 Şeyh Fevzi Dede’nin torunu Kıbrıslı Şeyh Celaleddin Efendi Hakk’a yürümüştür. Lefkoşe Mevlevî tekkesi türbesinde sırlanmıştır.

25 Eylül 1918 Şeyh Celâlettin Çelebi Hakk’a yürümüş ve Afyon Mevlevîhânesine sırlanmıştır.

27 Eylül 1867 tarihindeki fermanla Cemalettin Efendi Samsun Mevlevîhanesine şeyh olarak atanmıştır.

27 Eylül 1974 Hazreti Mevlâna evladından, Tıp tarihi, Selçuklu ve Hz. Mevlâna araştırmaları ile tanınmış emektâr Prof Dr. Nâfız Uzluk Hakk’a yürümüştür. Üçler Mezarlığına sırlanmıştır.

30 Eylül 1207/ 6 Rebiülevvel 604 Hazreti Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî bu cihana teşrif ettiler.

H.1155/M. 1742Yenîkapı Mevlevîhanesinde aşçıbaşılığına yükselmiş olan Seyyid Ahmedü"l-Mevlevî-Seyyid Ahmet Dede Receb ayının (Eylül) bir Cuma günü Regâib gecesinde tevellüd etmişlerdir.

Eylül 1909/ 1327 Edirne Mevlevîhane’nin Semâhâne kısmı tamir edilerek yenilenmiştir.

Hatırlatmalarınız için bilgi@semazen.net


Kitap ve CD Tanıtımı
Tasavvufa Giriş
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayanlara...
Günün Ayeti
“ O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. ”
Zümer Suresi, 18
Günün Hadisi

“ Doğru yolu akıllıdan öğrenin; sözüne isyân etmeyin; sonra nâdim olursunuz”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Süyûtî: Câmi-al Sagîr, 1/33
Günün Sözü

“ Ey yiğit, akıl şehvetin zıddıdır! Şehveti dokuyan akla “akıl” deme! Şehvete mağlup olana “vehim” de. Vehim kalp akçadır; akıl ise hâlis altın. Vehimle akıl, mihenk taşı olmadıkça meydana çıkmaz. Tez ikisini de mihenk taşına vur! O mihenk ise Kur’an’dır, peygamberlerin halleridir.”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat ve selam eyle ve işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretlerimizi bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüsvay etme; düşmanlarımızı halimize sevindirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme; tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla bizden yadırgadığın şeylere keffaret olacak, onları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi. Âmin!..

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
Dede Korkut’u bilen tasavvufu
İsmail Güleç
YAKINLIK BAYRAMI
M. Faik Özdengül
BU DERVİŞ BAŞKA
Mehmet Demirci
ÜLKEM BEŞTEN BÜYÜKTÜR!
Muhsin İlyas Subaşı
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN SEMÂ'I
A.Selâhaddin Çelebi
RAMAZAN VE ORUÇ GAZELLERİ
Adnan K.İsmailoğlu
Ramazan Üzerine
Ö. Tugrul İnançer
Mesnevî ve Maârif’e göre Oruç
H. Nur Artıran
Oruç
Mehmet Fatih
Perhiz
M. Sait Karaçorlu
İbadetler Gaye Değil, Araçtır.
Mahmut Erol Kılıç
Oruç ile benliği at, can oluver
Cuma Mektupları
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
Editör'ün Seçimi
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE ORUÇ
Editör'den
Mevlânâ ve Nefs Eğitiminde Oruç
Misafir Yazar

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0266 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya