Site Haritası
Kur'an-ı Kerim
Hadis-i Şerif
Hz. Mevlana
Eserleri
Seyyid Burhaneddin
Bahâeddin Veled
Şems-i Tebrizi
Selahaddin Zerkubî
Sultan Veled
Hüsâmeddin Çelebi
Hz.Mevlâna Dergâhı
Sema
Adab ve Erkan
Yolun Mertebeleri
Çelebilik
Mevlevi Ayinleri
Mevlana İhtifalleri
Akademik
Yükle
Hizmeti Geçenler
Mesnevi Sohbetleri
Mesnevi Hikayeleri
Sesli Kitaplar
Fihimafih Okumaları
Duyuru&Etkinlik
Haberler
Semazen Video
Semazen Radyo
E-Kart
Projelerimiz
Foto Galeri
Soru ve Cevaplar
Keşkül Dergisi
Linkler
KONYA
Evrad-ı Şerif
Dinletiler
Bağış

    

 

  
 

Google

Kur'an-ı Kerim

Dinleyelim


Hz. Mevlânâ'nın eserlerinden hangisini okudunuz?
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihimafih
Mecalis-i Seba
Mektubat
Birkaçını
Hiç Birini
 
Güncel Haberler

MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM

MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM

EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM

BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM

BEN YAŞADIKÇA KUR'AN'IN BENDESİYİM

BEN, HZ. MUHAMMED MUSTAFA'NIN YOLUNUN TOZUYUM

BİRİ BENDEN BUNDAN BAŞKASINI NAKLEDERSE

ONDAN DA ŞİKAYETÇİYİM, O SÖZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM

Hz. Mevlâna Muhammed Celâl-ed-Dīn Rûmî (k.s.)

@SemazenNet

SEMAZEN YAYIN GRUBU

Semazen EnglishSemazen AkademikMutribanSemazen VideoSemazen E- KartSemazen Nota ArşiviSemazen Radyo

Mevlâna MüzesiAsitane DergisiSemazen ÇocukMevlana KitaplığıSemazen Yahoo GrupSemazen Toolbar

Mevlevî Evrad-ı Şerifi
Ömer Faruk Belviranlı Mevlevî Evrad-ı Şerifi'ni seslendirdi. Yaptığı bu hizmet için kendisine teşekkür ederiz.
Tâhirü'l Mevlevî Dede
Tâhirü'l Mevlevî Dede, vuslatlarının 65. yıldönümünde kabri başında duâlar ve niyâzlarla yâd edildi.
Ramazan Mübarek olsun...
Ramazan mübarek olsun! Nefsimiz, ailemiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirsin...
Fîhi Mâ Fîh
H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyat Vakfı’nda “Fîhi Mâ Fîh” konulu bir sohbet yapacaklar.
Fransa'da Mesnevî sohbetleri
Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı ile Eva de Vitray Meyerovitch Derneği, Fransa'da Mesnevî sohbetleri yaptılar.
Mehmed Celâleddîn Dede
Mehmed Celâleddîn Dede, vuslatlarının 108. yıldönümünde kabr-i şerifleri başında salâvat-ı şerifeler, dua ve niyazlar ile anıldı.
Sufi Araştırmaları Dergisi
MEDAR Sufi Araştırmaları-Sufi Studies dergisinin 13. sayısı internet ortamında yayımlandı.
Mesnevi Sohbetleri
H. Nur Artıran Hanımefendi, Türk Edebiyâtı Vakfı’nda, 22 Mayıs 2016 Pazar günü, Mesnevî Sohbeti gerçekleştirecek.
Yaman Dede Dualarla Anıldı.
Hz. Mevlânâ ve Mesnevî Âşığı Merhum Yaman Dede, Vuslatının 54. Yıldönümünde Dualarla Anıldı.
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Anıl...
Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin 547. Vuslat Yıl Dönümü Vesilesi ile bir anma toplantısı düzenlendi.
Vakt Erişti Dem Bu Dem
Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya'ya Gelişlerinin 788. Yıl Dönümü nedeniyle 3-7 Mayıs arası çeşitli programlar düzenliyor.
Sevgi ve Barış yürüyüşü
Hz. Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelişinin 788. yılı vesilesiyle Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleniyor.

Diğer Haberler

Mevlevi Tarihinde Haziran

2 Haziran 1919 - Veled Çelebi Efendi görevinden alındıktan sonra Abdülhalim Çelebi Hazretleri ikinci defa Çelebilik makâmına getirilmiştir

3 Haziran 1798 -İsmail Dede Efendi Yenikapı Mevlevîhanesine dahil olmuşlardır.

3 Haziran 1919/ 4 Ramazan 1337 - Veled Çelebi Efendi Ferit Paşa kabinesi şeyhülislamı Sabri Efendi’nin teklifi, Sultan Vahdettin’in iradesiyle postnişinlikten azlolunmuştur.

6 Haziran 1272 – Sultan Veled Hazretlerinin evladlarından Celâleddin Feridun Ârif Çelebi (Ulu Ârif Çelebi) tevellüd eylemiştir.

7 Haziran 1910- 28 Cemâziye’l-evvel 1328 - Veled Çelebi Konya Mevlâna Dergâhı postnişinliğine getirilmiştir

8 Haziran 1928- Tâhirü’l-Mevlevî Hazretlerinin anneleri Emine Emsal Hanım Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi Hamuşanında medfûndurlar.

10 Haziran 1333/23 Haziran 1917 - I. Dünya Savaşı’nda Şam’a giden Gönüllü Mevlevî Alayı’nda görev almış olan Hüsameddin Dede Çorum’a gelmiş postnişinlik vazifesini ifaya tekrar başlamıştır.

11 Haziran 1791- Konya Âsitânesi Şeyhi Mehmed Efendi Şeyh Gâlib Dede’yi 22. şeyh olarak Galata Mevlevîhanesi postnişinliğine getirmiştir.

12 Haziran 1862 /14 Zilhicce 1278 - Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Seyyid Ali Dede’nin manevi evlâdı, Şeyh Gâlib Dede’nin sütoğlu, Harem-i Serîf-i Nebevî meşîhatına vezirlik rütbesiyle tâyîn olunmuş Ahmed Sâdık Zîver Paşa Hakk’a yürümüştür. Medîne’deki Hz. Osmân civârında, küçük yaşından beri okudugu bir Mesnevî nüshasıyla sırlanmıştır.

13 Haziran 1291- Sultan Veled Hazretleri Mesnevi’lerini tamamlamıştır.

13 Haziran 1941 - Edirne Mevlevîhanesinden Ahmed Selahaddin Dede’nin kardeşi Neyzen Hüsameddin Dede (Ergut) Hakk’a yürümüştür.

13 Haziran 1965- Rast ve Selmek makamlarında 2 Mevlevî Âyîn bestekârı mûsikîşinas Refik Fersan Hakk’a yürümüştür. Zincirlikuyu mezarlığında 12. ada da medfûndurlar.

15 Haziran 1360 (Recep ayı sonu 761) - Ahmed Eflâkî Dede Hakk’a yürümüştür. Mevlâna Hazretlerinin türbesinin doğu tarafına sırlanmıştır. Zamânın geçmesiyle kaybolan ve yapılan istimlâklar sırasında bulunan mezar taşı Mevlânâ müzesinde muhâfaza altına alınmıştır.

17 Haziran 1867/ 15 Safer 1284 - Üsküdar Mevlevîhanesi postnişînlerinden Ahmed Arif Efendi’nin kızı Şerife hanım Hakk’a yürümüştür. Üsküdar İmrahor, Ayazma mahallesi, Doğancılar caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Mevlevîhanesi hazîresinde medfûndur.

20 Haziran 1951/ 15 Ramazan 1370 - Tâhirü’l-Mevlevî Hazretleri (Mehmet Tâhir Olgun) Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi Hamuşanında medfûn bulunan annesinin yanına sırlanmıştır.

22 Haziran1981 – Galata Mevlevîhanesinde âyîn-hanlık yapmış olan Hattat, mûsikîşinas Hâfız Kemâl Batanay Hakk’a yürümüştür, Feriköy Mezarlığı'nda medfûndurlar.

25 Haziran 1861 – Mevlevî muhibbi Sultân Abdülmecid Han Hakk’a yürüdü. Kabri, Sultan Selim Câmii bahçesindedir.

25 Haziran 2008 Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Karaca Ahmet Sultân kabristanındaki aile kabrinde medfûndurlar.

25 Haziran 1910 /26 Cumâde"l-âhir 1328 - Veled Çelebi İzbudak Efendi Makâm-ı muallâ-yı Mevlânâ’ya tayin edilmiştir

28 Haziran 1998- Neyzenbaşı Ali Doğan Ergin Hakk’a yürüdü.

28 Haziran 2000– Mûsikîşinas, bestekâr, ûdî Cinuçen Tanrıkorur Hakk’a yürümüştür. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı`nda medfûndurlar.

Haziran 1711- Sadreddin Çelebi İstanbul’dan Konya’ya dönerken Akşehir’de hastalanmış, Konya’ya geldikten birkaç gün sonra da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Hatırlatmalarınız için bilgi@semazen.net


Kitap ve CD Tanıtımı
Tasavvufa Giriş
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayanlara...
Günün Ayeti
“ O kullarımı ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır. ”
Zümer Suresi, 18
Günün Hadisi

“ Doğru yolu akıllıdan öğrenin; sözüne isyân etmeyin; sonra nâdim olursunuz”

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) Süyûtî: Câmi-al Sagîr, 1/33
Günün Sözü

“ Ey yiğit, akıl şehvetin zıddıdır! Şehveti dokuyan akla “akıl” deme! Şehvete mağlup olana “vehim” de. Vehim kalp akçadır; akıl ise hâlis altın. Vehimle akıl, mihenk taşı olmadıkça meydana çıkmaz. Tez ikisini de mihenk taşına vur! O mihenk ise Kur’an’dır, peygamberlerin halleridir.”

Hz. Mevlâna Muhammed Celaleddin-i Rûmî (k.s.)
Günün Duası

Allah’ım! Hz. Muhammed (s.a.v.) ve âline salat ve selam eyle ve işlediğimiz küçük ve büyük suçları, içine düştüğümüz günahları, bilerek veya unutkanlıkla kendimize yaptığımız zulümleri ya da başkalarına ettiğimiz hakaretlerimizi bağışla; örtünü kaldırarak bizi rüsvay etme; düşmanlarımızı halimize sevindirme; kınayanların dilini üzerimize uzun etme; tükenmeyen şefkatin, eksikliği olmayan lütfunla bizden yadırgadığın şeylere keffaret olacak, onları bağışlatacak amellere muvaffak et bizi. Âmin!..

Yükle
Kur'an-ı Kerim
Evrad-ı Şerif
Mevlevi Ayinleri
Şiirler - Gazeller
Ekran Koruyucular
E-Kitaplar
734. Vuslat Kayıtları
735. Vuslat Kayıtları
736. Vuslat Kayıtları
737. Vuslat Kayıtları
738. Vuslat Kayıtları
KONYA'DA RAHMET AKŞAMLARI
M. Faik Özdengül
Oruç Açlık mı, Arınma mıdır?
Muhsin İlyas Subaşı
ORUCUN İÇ ANLAMI
Mehmet Demirci
Kaç türlü oruç vardır?
İsmail Güleç
ORUÇLUNUN GÜLÜMSEMESİ
Nuri Şimşekler
MEVLÂNA'YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Yakup Şafak
HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN SEMÂ'I
A.Selâhaddin Çelebi
RAMAZAN VE ORUÇ GAZELLERİ
Adnan K.İsmailoğlu
Ramazan Üzerine
Ö. Tugrul İnançer
Mesnevî ve Maârif’e göre Oruç
H. Nur Artıran
Oruç
Mehmet Fatih
Perhiz
M. Sait Karaçorlu
İbadetler Gaye Değil, Araçtır.
Mahmut Erol Kılıç
Oruç ile benliği at, can oluver
Cuma Mektupları
Er-Rahman Er Rahim
Cemalnur Sargut
HZ. MEVLÂNÂ'YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
Editör'ün Seçimi
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE ORUÇ
Editör'den
Mevlânâ ve Nefs Eğitiminde Oruç
Misafir Yazar

Click here to join semazen
Semazen Yahoo Groubs

Asitâne Mevlevi Kültür Dergisi

Anasayfa | Hakkımızda | Site Haritası | İletişim | E-mail
Semazen.net'in resmi web sitesidir.
Web sitemizin dışında farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden Semazen.net sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2005, Tüm Hakları Saklıdır.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.0663 sn.
Programlama: CMBilişim Teknolojileri Görsel Tasarım: Capitol Medya